logo TOP texty

Vážení rodiče prvňáčků,

V manuálu MŠMT ze dne 17. 8. 2020 se doporučuje, aby byl pobyt zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy škol a školských zařízení omezen. 

Na základě těchto doporučení Vás žádám, aby budoucího prvňáčka doprovodili do třídy na zahájení školního roku maximálně dvě dospělé osoby. Při pobytu v prostorách školy prosím zvažte použití ochranných prostředků dýchacích cest.

Škola dále upozorňuje zákonné zástupce dětí a žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. 

Děkuji za pochopení této situace a přeji prvňáčkům i jejich blízkým úspěšný vstup do další životní etapy.

Mgr. Martin Kolský

ředitel školy

Česká televize spouští od pondělí 16. března projekt nazvaný UčíTelka.
Každý den od 9 hodin čeká na programu ČT2 na žáky prvního stupně základních škol vyučování prostřednictvím televizní obrazovky.
Od 12 hodin navazuje pořad Odpoledka - pro žáky 2. stupně.
V úterý a čtvrtek na CT1pořad Škola doma (ve 14h.) pomůže s přípravou na přijímací zkoušky.

webové verze:
UčíTelka
Odpoledka
Škola doma

Materiály k samostudiu: 23. - 27.3.2020
1. stupeň          2. stupeň

Pro výuku angličtiny na druhém stupni se prosím zaregistrujte na výukový portál FRED.
Veškeré pokyny (ty si prosím přečtěte nejdřív) a údaje najdete v sekci Angličtina mě baví ve složce "výukový portál FRED" a "pokyny FRED" .

Materiály k samostudiu: do 20.3.2020
1. stupeň          2. stupeň

Pro lepší pochopení gramatiky anglického jazyka Vám na stránkách školy nabízíme její stručné vysvětlení
a to v sekci Angličtina mě baví, kde byla vytvořena složka "samostudium".

Děkujeme, že sledujete web školy a pomáháte nám i Vašim dětem zvládnout tuto mimořádnou situaci.

 

 

Sdělení pro rodiče, kteří mají děti v MŠ Svádov:
Na základě Usnesení Krizového štábu Ústí nad Labem ze dne 13. 3. 2020 se od pondělí 16. 3. 2020 uzavírají mateřské školy zřizované městem Ústí nad Labem.