logo TOP texty

Vážení rodiče,

 

v období 13. – 22. 12. 2021 bude z organizačních důvodů upravena provozní doba školní družiny na 07:00 – 16:00 hod.

 

Děkujeme za pochopení

Vážení rodiče,

testování žáků bude v měsíci prosinci probíhat každé pondělí (06., 13. a 20. 12. 2021) na stejném principu jako dosud.

1. – 4. třídy – testování ve vestibulu školy před vstupem do šaten od 7:30 hod. do 8:00 hod. (popř. ve školní družině)

5. - 9. třídy – testování ve třídě na začátku 1. vyučovací hodiny.

Informace MŠMT k aktuálnímu testování jsou uvedeny ZDE.

Testování se netýká žáků, kteří se prokáží OTN - tzn. s dokončeným očkování (alespoň 14 dní po poslední dávce), ve 180denní lhůtě po prodělání nemoci, nebo negativním PCR testem (platnost 72 hod.) či Ag testem (platnost 24 hod.). Všechny tyto skutečnosti je nutno prokazatelně doložit (papírové potvrzení, aplikace, SMS …). Očkování a prodělání pouze při prvním testování.

Pokud žák neabsolvuje testování, a nevztahuje se na něj výše uvedená výjimka, má povinnost používat ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení.

V případě pozitivního výsledku testu bude neprodleně vyrozuměn zákonný zástupce, bude mu vystaveno potvrzení o výsledku testu a žák je povinen následně absolvovat PCR test.

Děkujeme za spolupráci a dodržování platných nařízení.

Vážení rodiče a žáci,

vzhledem k množícím se dotazům připomínáme, že přihlašovací údaje (uživatelské jméno a heslo) do Microsoft Teams jsou pro žáky totožné s jejich přihlašovacími údaji do Školy OnLine.

Postup k přihlášení naleznete zde.