logo TOP texty

Školská rada

Členové Školské rady pro období 2021-2024

za pedagogy – Mgr. Lidmila Pechová, Mgr. Pavel Polák

za rodiče – Pavlína Bičánková, Romana Heindörferová 

za zřizovatele – Mgr. Marie Čápová, Mgr. Pavel Peterka

 

Jednací řád Rady školy          Ustanovující zasedání