logo TOP texty

Informace k testování  od 31. 01. 2022

 • v období od 31.01.2022 probíhá nadále antigenní testování žáků a zaměstnanců 1x v týdnu, a to vždy v pondělí (nebo při první návštěvě školy v týdnu, či návratu z karantény)
 • stále se testují veškeré osoby s výjimkou těch, které prodělaly onemocnění covid-19 a od pozitivního PCR testu neuplynulo více než 30 dnů.

Tuto skutečnost je nutno doložit potvrzením o pozitivním PCR testu (papírově, aplikace, SMS…).

 • testování ve škole lze nahradit lze pouze PCR testem ne starším 72 hodin
 • v případě, že se někdo testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.)
 • z důvodu omezení rizikových kontaktů je nezbytně nutné používat před a během testování ochranu dýchacích cest a to až do konečného vyhodnocení testu
 • 1. – 4. třídy – testování ve vestibulu školy před vstupem do šaten od 7:30 hod. do 8:00 hod. (popř. ve školní družině)

  5. - 9. třídy – testování ve třídě na začátku 1. vyučovací hodiny.

Postupy při pozitivním antigenním testu, který byl proveden ve škole, jsou následující:

 • V případě, že žák má pozitivní výsledek preventivního antigenního testu, nemůže se dále účastnit výuky.Škola vyrozumí zákonné zástupce, vystaví potvrzení o pozitivním testu a zároveň odešle hlášení do systému KHS. Zákonným zástupcům je automaticky vygenerována e-žádanka na konfirmační PCR test. V případě negativního PCR testu se žák vrací do výuky. V případě pozitivního PCR testu nastupuje žák do 5 denní izolace. O výsledku testu informují zákonní zástupci bezodkladně školu.
 • V případě, že zaměstnanec má pozitivní výsledek preventivního antigenního testu, je pracovník povinen bezodkladně opustit pracoviště a podstoupit konfirmační PCR test. V případě negativního PCR testu se zaměstnanec vrací do zaměstnání. V případě pozitivního PCR testu nastupuje zaměstnanec do 5 denní izolace.

Zároveň upozorňujeme, že osobám (žáci i zaměstnanci), které prodělaly onemocnění covid-19 a od pozitivního PCR testu neuplynulo více než 30 dnů, nebude od 31.01.2022 po rizikovém kontaktu s nakaženým nařízena karanténa.

 

Děkujeme za spolupráci

Vážení rodiče,

dovolte nám informovat o aktuální situaci na naší škole.

Dnes jsme zaznamenali rekordních 15 pozitivních testů (8% z testovaných). 5 tříd je v karanténě (některé opakovaně). 10 zaměstnanců v karanténě či izolaci.

Z tohoto důvodu Vás žádáme o pravidelné sledování změn v rozvrhu - může docházet k častým změnám.

Zároveň připomínáme bezodkladnou ohlašovací povinnost výsledků pozitivního PCR testu Vašeho dítěte (telefonát, email, Škola OnLine) - pomůžete tím k omezení šíření nákazy a lepšímu fungování školy.

Děkujeme za spolupráci 

Informace k TESTOVÁNÍ od 17. 01. 2022

 • v období od 17.01.2022 probíhá antigenní testování žáků a zaměstnanců 1x v týdnu, a to vždy v pondělí
 • stále se testují veškeré osoby včetně těch, které mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci
  • nahradit lze pouze PCR testem ne starším 72 hodin
  • v případě, že se někdo testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.)
 • z důvodu omezení rizikových kontaktů je nezbytně nutné používat před a během testování ochranu dýchacích cest a to až do konečného vyhodnocení testu
 • 1. – 4. třídy – testování ve vestibulu školy před vstupem do šaten od 7:30 hod. do 8:00 hod. (popř. ve školní družině)

  5. - 9. třídy – testování ve třídě na začátku 1. vyučovací hodiny.

Postupy při pozitivním antigenním testu, který byl proveden ve škole, jsou následující:

 • V případě, že žák má pozitivní výsledek preventivního antigenního testu nemůže se dále účastnit výuky.Škola vyrozumí zákonné zástupce a zároveň odešle hlášení do systému KHS. Zákonným zástupcům je automaticky vygenerována e-žádanka na konfirmační PCR test. V případě negativního PCR testu se žák vrací do výuky. V případě pozitivního PCR testu nastupuje žák do 5 denní izolace. O výsledku testu informují zákonní zástupci bezodkladně školu.
 • V případě, že zaměstnanec má pozitivní výsledek preventivního antigenního testu, je pracovník povinen bezodkladně opustit pracoviště a podstoupit konfirmační PCR test. V případě negativního PCR testu se zaměstnanec vrací do zaměstnání. V případě pozitivního PCR testu nastupuje zaměstnanec do 5 denní izolace.

Metodický pokyn k pravidlům platných od 17.01.2022 ZDE

Díky moc za spolupráci

                                                                                               

TESTOVÁNÍ od 03. 01. 2022

 • v období od 03.01. do 16.01.2022 probíhá antigenní testování žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek
 • dále pak od 17.01.2022 probíhá antigenní testování každé pondělí
 • nově se testují veškeré osoby včetně těch, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci
  • v případě, že se někdo testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.),
  • 1. – 4. třídy – testování ve vestibulu školy před vstupem do šaten od 7:30 hod. do 8:00 hod. (popř. ve školní družině)

   5. - 9. třídy – testování ve třídě na začátku 1. vyučovací hodiny.

Následky při pozitivním antigenním testu, který byl proveden ve škole (primárně po čtvrtečním testování), jsou následující:

 • V případě, že žák má pozitivní výsledek preventivního antigenního testuškola umožní po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu tohoto žáka, osobní přítomnostna vzdělávání žákům, kteří byli v průběhu 2 dnů před provedením tohoto testu v jedné třídě s tímto žákem, pouze v ten vyučovací den v tomto období, ve kterém podstoupili preventivní antigenní test a prokáží se jeho negativním výsledkem,
  • jedná se o tzv. režim „test to stay“, který jinými slovy znamená, že spolužáci pozitivně testovaného žáka neodchází po pozitivním výsledku antigenního testu spolužáka domů, ale pokračují v prezenčním vzdělávání ve škole s tím, že se budou následující dny každý den před zahájením vyučování testovat, a to až do doby zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu pozitivně testovaného spolužáka.
 • Spolužáci pozitivně testovaného žáka dodržují při osobní přítomnosti po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 dítěte nebo žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu režimová opatřeníspočívající v
  • používání ochranných prostředků dýchacích cest po celou dobu vzdělávání,
  • vykonávání aktivit odděleně od ostatních žáků (od ostatních tříd, oddělení atd.) tedy zachování principu homogenity dané skupiny,
 • Pokud je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka pozitivní, nastupuje standardní proces, který se uplatní po každém zjištění RT-PCR pozitivity žáka školy – karanténa. V případě, že je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka negativní, třída se vrací ke standardnímu režimu výuky.

Podrobný popis ZDE

Děkujeme za spolupráci