logo TOP texty

Vážení rodiče,

dnes se nám konečně podařilo s KHS nastavit systém nařizování karantén a určování rizikových kontaktů.

Na tomto základě bylo KHS rozhodnuto o nařízení karantény pro níže uvedené třídy z důvodu výskytu rizikového kontaktu v dané třídě.

V tabulce je uveden den setkání s rizikovým kontaktem a datum ukončení karantény (včetně, tzn. další den je možná výuka).

třída

datum nařízení

datum kontaktu s pozitivním

konec po 7 dnech a PCR (včetně)

konec po 14 dnech bez testu  (včetně)

8A

   18.11.21

 15.11.21

 22.11.21

29.11.21

3B

   22.11.21

 16.11.21

 23.11.21

30.11.21

5B

   18.11.21

 16.11.21

 23.11.21

30.11.21

7A

   22.11.21

 16.11.21

 23.11.21

30.11.21

5C

   19.11.21

 16.11.21

 23.11.21

30.11.21

2A

   22.11.21

 16.11.21

 23.11.21

30.11.21

 

Karanténa trvá 14 dní ode dne kontaktu. Upozorňujeme, že karanténa může být zkrácena a ukončena po 7 dnech, při prokázání se negativním PCR testem, provedeným nejdříve 5. den karantény. Zároveň připomínáme, že pro osoby do 18 let jsou poskytovány PCR testy zdarma.

O výuce během karantény budete informováni třídními učiteli a jednotlivými vyučujícími prostřednictvím Školy Online, popř. Microsoft Teams. Systém výuky bude vždy závislý na personálních možnostech školy a počtu žáků vracejících se do školy po zkrácení karantény.

Více informací je přehledně v souhrnném textu s odkazem ZDE a v příloze.

 Děkujeme za spolupráci při zvládnutí této mimořádné situace.

S pozdravem

vedení MŠ a ZŠ Nová 1432, Ústí nad Labem

Na základě mimořádného opatření MZČR proběhne ve dnech 22. a 29. 11. 2021 testování žáků na onemocnění covid-19. Testování bude probíhat na stejném principu jako v září.

Dle posledních informací by mělo testování probíhat i každé další pondělí. O termínech Vás budeme pravidelně informovat.

1. – 4. třídy – testování ve vestibulu školy před vstupem do šaten od 7:30 hod. do 8:00 hod.

5. - 9. třídy – testování ve třídě na začátku 1. vyučovací hodiny.

Informace MŠMT k aktuálnímu testování jsou uvedeny ZDE.

Testování se netýká žáků, kteří se prokáží OTN - tzn. s dokončeným očkování (alespoň 14 dní po poslední dávce), ve 180denní lhůtě po prodělání nemoci, nebo negativním PCR testem (platnost 72 hod.) či Ag testem (platnost 24 hod.). Všechny tyto skutečnosti je nutno prokazatelně doložit (papírové potvrzení, aplikace, SMS …). Očkování a prodělání pouze při prvním testování.

Pokud žák neabsolvuje testování, a nevztahuje se na něj výše uvedená výjimka, má povinnost používat ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení.

V případě pozitivního výsledku testu bude neprodleně vyrozuměn zákonný zástupce, bude mu vystaveno potvrzení o výsledku testu a žák je povinen následně absolvovat PCR test.

Děkujeme za spolupráci a dodržování platných nařízení.

 

 

 

Vážení rodiče,

ve třídách 5.B a 8.A byl PCR testem prokázán výskyt onemocnění Covid-19. Prioritně informaci obdrželi rodiče žáků uvedených tříd. V tuto chvíli čekáme na upřesnění pokynů od KHS, která je povinna oficiálně stanovit další postup a případně nařídit karanténu. Rychlost reakce KHS nedovedeme předvídat. Škola nemůže žákům či třídám nařídit karanténu, můžeme pouze doporučit dodržování platných opatření týkajících se karantény a zvážit další přítomnost dětí ve škole. Případná absence bude žákům omluvena. Na základě dalšího vývoje poté budeme upřesňovat i systém výuky v dotčených třídách. 

Další upřesnění na našich stránkách ZDE.

Ohledně školního stravování platí běžná pravidla - tzn. odběr jídla 1. den absence možný, v případě distančního vzdělávání odběr jídla možný.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

vedení ZŠ a MŠ Nová 1432/5, Ústí nad Labem

Vážení rodiče,

srdečně vás zveme na třídní schůzky, které se budou konat ve čtvrtek 25. 11. 2021 od 16:00 do 18:00 hod.

Schůzky proběhnou ve formě osobních konzultací rodičů žáků s vyučujícími za dodržení platných epidemiologických opatření.

Upozorňujeme, že z důvodu pracovní neschopnosti se schůzek nezúčastní následující vyučující: Jana Limrová (2.A), Lidmila Pechová (5.B), Jiří Krois (6.B) a Petra Krajdlová (9.A). V případě potřeby můžete vyučující kontaktovat prostřednictvím školního mailu v záložce Pracovníci školy.

Schůzka k lyžařskému kurzu je ZRUŠENA.  Informace o dalším postupu vám budou sděleny vyučujícími Tv.

Těšíme se na vaši účast a děkujeme za pochopení.