logo TOP texty

Vážení rodiče,

Od 24. 05. 2021 bude probíhat prezenční výuka všech tříd v plném rozsahu.                                 

Výuka probíhá v plném rozsahu dle platného rozvrhu, který je k dispozici na liště nebo ZDE.

Žáci účastnící se prezenční výuky se musí podrobit antigennímu testování

1. - 4. třídy – v pondělí 07:30 – 08:00 vestibul – všichni před vstupem do šaten!

5. - 9. třídy – v pondělí ve třídě na začátku 1. vyučovací hodiny.

Informace a návod k aktuálně používaným testům Sejoy jsou uvedeny v odkazech na konci článku.

V případě pozitivního výsledku bude neprodleně vyrozuměn zákonný zástupce.

V případě, že se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, evidujeme absenci jako omluvenou a nezajišťujeme žákovi distanční vzdělávání. Probírané učivo si musí doplnit.

U žáků 1. – 3. tříd je povolena při testu přítomnost zákonných zástupců. Testování s přítomností zákonných zástupců bude probíhat ve vestibulu školy každé pondělí od 07:40 hod. do 08:00 hod.

Přítomnost žáků ve škole se řídí již dříve přijatými opatřeními – tzn. chirurgická rouška nebo respirátor ve všech vnitřních prostorách, větrání, rozestupy, režimová opatření v ŠJ, Hv bez zpěvu. Tv se sportovními aktivitami ve venkovních prostorech a omezeně v tělocvičně.

Provoz školní družiny je zajištěn v plném rozsahu. V pondělí se žáci testují.

Provoz školní jídelny je zajištěn v plném rozsahu za dodržení hygienických opatření.

Pro žáky s osobní přítomností ve škole (účastnící se prezenční výuky) je strava automaticky přihlášena, v případě nepřítomnosti (nemoc, absence, neúčast na vyučování) je třeba stravu odhlásit.

Děkujeme za vaši spolupráci při bezproblémovém zvládnutí návratu dětí do školy.

Informace k provozu škol od 24. 05. 2021

Informace pro rodiče k testování

Video k testování Sejoy

Letáček pro rodiče

Vážení rodiče,

od 17. 05. do 21. 05. 2021 (sudý týden) bude probíhat výuka níže uvedeným způsobem:

 prezenční výuka ve škole              1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 4.C, 5.A, 5.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B

 distanční výuka                              6.A, 6.B, 6.C, 7.A, 7.B

Od 24. 05. 2021 bude probíhat prezenční výuka všech tříd v plném rozsahu.

                                   

Výuka probíhá v plném rozsahu dle částečně upraveného rozvrhu. Rozvrh předají třídní učitelé žákům prostřednictvím MSTeams a je k dispozici na liště (sudý týden) nebo ZDE.

Žáci účastnící se prezenční výuky se musí podrobit antigennímu testování - 1. stupeň 1xtýdně (pondělí), 2. stupeň 2xtýdně (pondělí a čtvrtek). Testování probíhá ve vestibulu školy od 07:30 hod.

V případě pozitivního výsledku bude neprodleně vyrozuměn zákonný zástupce.

V případě, že se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, evidujeme absenci jako omluvenou a nezajišťujeme žákovi distanční vzdělávání. Probírané učivo si musí doplnit.

U žáků 1. – 3. tříd je povolena při testu přítomnost zákonných zástupců. Testování s přítomností zákonných zástupců bude probíhat ve vestibulu školy každé pondělí od 07:40 hod. do 08:00 hod.

Přítomnost žáků ve škole se řídí již dříve přijatými opatřeními – tzn. chirurgická rouška nebo respirátor ve všech vnitřních prostorách, větrání, rozestupy, režimová opatření v ŠJ, Hv bez zpěvu. Tv se sportovními aktivitami ve venkovních prostorech.

Provoz školní družiny je zajištěn v odděleních po jednotlivých ročnících. V pondělí se žáci testují.

Provoz školní jídelny je zajištěn pro žáky s osobní přítomností ve škole. Žákům s distančním vzděláváním bude odběr stravy umožněn do vlastních jídlonosičů a to výhradně v čase od 11:30 hod. do 11:45 hod.

Pro žáky s osobní přítomností ve škole (účastnící se prezenční výuky) je strava automaticky přihlášena, v případě nepřítomnosti (nemoc, absence, neúčast na vyučování) je třeba stravu odhlásit.

Děkujeme za vaši spolupráci při bezproblémovém zvládnutí návratu dětí do školy.

Informace k provozu škol od 17. 05. 2021

Informace pro rodiče k testování

Letáček testování

Letáček pro rodiče

Vážení rodiče vycházejících žáků,

na základě mimořádného opatření MZDR (k dispozici ZDE) je podmínkou osobní účasti na přijímací zkoušce doložení negativního výsledku antigenního nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Test musí být proveden v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky. 

Provádění antigenních testů pro účely přijímacího řízení se na naší škole bude konat v těchto termínech:

úterý     27. 4. 2021   12:00  -  14:30  hod.

středa   28. 4. 2021   12:00  -  14:30  hod.

Testování proběhne ve velké počítačové učebně, uchazeči svůj příchod nahlásí na sekretariátu.

Testování uchazečů o víceletá gymnázia proběhne v pondělí  3. 5. 2021 v rámci pravidelného testování.

Všichni testovaní obdrží Potvrzení o provedení testu

Děkujeme za spolupráci a v případě dotazů nás kontaktujte.

Mgr. Jan Kohout, zástupce ředitele

 

Vážení rodiče,

od 10. 05. 2021 dochází k návratu žáků 2. stupně do školy. Výuka bude probíhat rotačním způsobem. Systém výuky 1. stupně zůstává nezměněn.

10. – 14. 05. 2021 a další liché týdny          prezenční výuka ve škole              1.A, 1.B, 4.A, 4.B, 4.C

                                                                                                                                 6.A, 6.B, 6.C, 7.A, 7.B

                                                                       ostatní třídy distanční výuka

17. – 21. 05. 2021 a další sudé týdny          prezenční výuka ve škole              2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 5.A, 5.B

                                                                                                                                 8.A. 8.B, 9.A, 9.B

                                                                       ostatní třídy distanční výuka

                                    

Výuka probíhá v plném rozsahu dle částečně upraveného rozvrhu. Rozvrh předají třídní učitelé žákům prostřednictvím MSTeams a je k dispozici na liště v sekci Rozvrh hodin.

Žáci účastnící se prezenční výuky se musí podrobit antigennímu testování - 1. stupeň 1xtýdně (pondělí), 2. stupeň 2xtýdně (pondělí a čtvrtek).

V případě pozitivního výsledku bude neprodleně vyrozuměn zákonný zástupce.

V případě, že se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, evidujeme absenci jako omluvenou a nezajišťujeme žákovi distanční vzdělávání. Probírané učivo si musí doplnit.

U žáků 1. – 3. tříd je povolena při testu přítomnost zákonných zástupců. Testování s přítomností zákonných zástupců bude probíhat ve vestibulu školy každé pondělí od 07:40 hod. do 08:00 hod.

Přítomnost žáků ve škole se řídí již dříve přijatými opatřeními – tzn. chirurgická rouška nebo respirátor ve všech vnitřních prostorách, větrání, rozestupy, homogenní skupiny třídy, režimová opatření v ŠJ, Hv bez zpěvu. Tv se sportovními aktivitami ve venkovních prostorech.

Provoz školní družiny je zajištěn v odděleních po jednotlivých třídách. V pondělí se žáci testují.

Provoz školní jídelny je zajištěn pro žáky s osobní přítomností ve škole. Žákům s distančním vzděláváním bude odběr stravy umožněn do vlastních jídlonosičů a to výhradně v čase od 11:30 hod. do 11:45 hod.

Pro žáky s osobní přítomností ve škole (účastnící se prezenční výuky) je strava automaticky přihlášena, v případě nepřítomnosti (nemoc, absence, neúčast na vyučování) je třeba stravu odhlásit.

Děkujeme za vaši spolupráci při bezproblémovém zvládnutí návratu dětí do školy.

Informace MŠMT k provozu škol od 10. 05. 2021

Informace pro rodiče k testování

Letáček testování

Letáček pro rodiče

 

Vážení rodiče,

v elektronickém systému pro zápis byl zveřejněn seznam přijatých žáků do 1. tříd pro školní rok 2021 / 2022.

Odkaz ZDE