logo TOP texty

Vážení rodiče,

             dovolte nám představit naši školu. V posledním období jsme prošli mnoha pozitivními změnami a věříme, že naše škola je správnou volbou pro Vaše děti. Můžeme Vám zejména nabídnout:

 VE  ŠKOLE

 • angličtina od 1. třídy, informatika s výukou robotiky od 4. třídy
 • více jak 20 interaktivních tabulí a dotykových televizí, 8 odborných učeben
 • 2 počítačové učebny, Apple učebna s 20 iPady a 3D tiskárnou
 • individuální přístup, nízké počty ve třídách, dělené hodiny
 •  propracovaný systém doučování a školní asistence, sociální pedagog
 • projektové dny, zážitkové programy, kreativní aktivity většinou hrazené z projektů
 • mezi pěti nejúspěšnějšími školami v okrese v přijímačkách z matematiky

PO  ŠKOLE

 • provoz školní družiny denně od 6:00 do 17:00
 • 4 oddělení – dostatečná kapacita pro žáky 1. – 4. tříd
 • denně venkovní aktivity – k dispozici multifunkční hřiště
 • v prostorách družiny pobočka ZUŠ
 • velký výběr hudebních a výtvarných oborů
 • Výtvarné studio a keramika, tvořivé dílny

MIMO  ŠKOLU

 • kroužky florbalu, pohybových her, výpočetní techniky, turistický klub….
 • kluby anglického jazyka, čtenářský, logiky, deskových her….
 • školy v přírodě na 1. stupni
 • lyžařské a cyklistické kurzy na 2. stupni, adaptační kurz pro 6. třídu
 • sportovní dny, vánoční trhy, recitační soutěže, výlety do okolí
 • pravidelné školní výlety (Praha, Karlovy Vary, Drážďany, Londýn….)

 

Charakteristika školy

Škola byla otevřena v roce 1981 a její kapacita je 600 žáků.

Skládá se ze dvou pavilonů prvního a druhého stupně, pavilonu vedení školy, školní družiny, dvou tělocvičen a pavilonu školní jídelny.

nase skola 01