logo TOP texty

SBĚR PAPÍRU

Datum:     Úterý  22.9. 2020

Čas:          7:00 – 8:00   a   13:00 – 15:30

Místo:      Rampa u školní jídelny                  

 

Na nejlepší jednotlivce i třídy čekají odměny.

Balíky papíru prosíme dobře převázat, opatřit lístečkem se jménem, třídou a váhou.

Předávající si ověří zapsání u přebírajícího.

Děkujeme, že dodržujete maximální váhu balíku - 15 kg.

Zároveň žádáme o dodržování základních hygienických pravidel.

Vážení rodiče, na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví platí od 10. 9. 2020 povinnost používání ochranných prostředků dýchacích cest ve všech společných prostorách školy. Ve třídách tato povinnost neplatí. Vybavte prosím žáky rouškami.

Vážení rodiče,

provoz školy se řídí doporučeními a metodickými pokyny Ministerstva zdravotnictví a MŠMT.

V souvislosti s těmito opatřeními vás žádáme o následující:

1) Aby vaše děti měly vždy dostatek papírových kapesníků.
2) Aby měly vždy k dispozici jednu roušku pro případ změny hygienické situace.
3) Pokud dítě už ráno vykazuje příznaky jakéhokoli onemocnění, neposílejte ho prosím do školy. Zde bude muset do izolace a stejně ho budete muset ze školy odvést předčasně.

4) Uložte si do mobilu kontakty na vedení školy (dostupné na www) a zvedejte telefon, pokud vám někdo z těchto čísel volá.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.  

Naše škola je zapojena do projektu v rámci výzvy 02_18_063 Šablony II Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. V souvislosti s tímto projektem proběhnou následující projektové dny:

 

Projektové dny ve školní družině na téma „požární ochrana“

Čtvrtek 17. 9. 2020 od 11,00 do 15,30 pro žáky 3.A

Pátek 18. 9. 2020 od 10,00 do 14,30 pro žáky 3.B.

 

Projektové dny pro žáky 6. tříd – „Ze života české společnosti - o novodobých dějinách na motivy stejnojmenné knihy od Josefa Škvoreckého“

Čtvrtek 17. 9. 2020 pro žáky 6.A.

Úterý 22. 9. 2020 pro žáky 6.C.