logo TOP texty

Informace pro rodiče vycházejících žáků

Vážení rodiče,

Vaše vycházející děti dostaly společně s vysvědčením letáček ohledně přijímacího řízení a lísteček s doplňujícími informacemi.

V letošním roce nebudeme podrobně popisovat postup a průběh přijímacího řízení, jelikož vše je na www.prihlaskanastredni.cz 

Pokuste se preferovat elektronickou přihlášku a jednu ze tří nabízených možností. Potřebné dokumenty, kterými nedisponujete a škola je vyžaduje, dodáme individuálně na vyžádání.

Pokud si nebudete vědět rady, můžete nás kontaktovat a společně určíme další postup.

V naléhavých případech můžete stáhnout  Podklady k přihlášce na SŠ  a předat ve škole.

Kariérová poradkyně p. uč. Pešková bude osobně k dispozici výhradně pro účely přihlášek v úterý 06. a 13. 02. 2024 v době od 11:00 do 15:00 hod. ve svém kabinetě. 

                                                                                                        Přejeme šťastnou volbu a úspěch při vyplňování