logo TOP texty

TESTOVÁNÍ od 03. 01. 2022

 • v období od 03.01. do 16.01.2022 probíhá antigenní testování žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek
 • dále pak od 17.01.2022 probíhá antigenní testování každé pondělí
 • nově se testují veškeré osoby včetně těch, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci
  • v případě, že se někdo testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.),
  • 1. – 4. třídy – testování ve vestibulu školy před vstupem do šaten od 7:30 hod. do 8:00 hod. (popř. ve školní družině)

   5. - 9. třídy – testování ve třídě na začátku 1. vyučovací hodiny.

Následky při pozitivním antigenním testu, který byl proveden ve škole (primárně po čtvrtečním testování), jsou následující:

 • V případě, že žák má pozitivní výsledek preventivního antigenního testuškola umožní po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu tohoto žáka, osobní přítomnostna vzdělávání žákům, kteří byli v průběhu 2 dnů před provedením tohoto testu v jedné třídě s tímto žákem, pouze v ten vyučovací den v tomto období, ve kterém podstoupili preventivní antigenní test a prokáží se jeho negativním výsledkem,
  • jedná se o tzv. režim „test to stay“, který jinými slovy znamená, že spolužáci pozitivně testovaného žáka neodchází po pozitivním výsledku antigenního testu spolužáka domů, ale pokračují v prezenčním vzdělávání ve škole s tím, že se budou následující dny každý den před zahájením vyučování testovat, a to až do doby zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu pozitivně testovaného spolužáka.
 • Spolužáci pozitivně testovaného žáka dodržují při osobní přítomnosti po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 dítěte nebo žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu režimová opatřeníspočívající v
  • používání ochranných prostředků dýchacích cest po celou dobu vzdělávání,
  • vykonávání aktivit odděleně od ostatních žáků (od ostatních tříd, oddělení atd.) tedy zachování principu homogenity dané skupiny,
 • Pokud je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka pozitivní, nastupuje standardní proces, který se uplatní po každém zjištění RT-PCR pozitivity žáka školy – karanténa. V případě, že je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka negativní, třída se vrací ke standardnímu režimu výuky.

Podrobný popis ZDE

Děkujeme za spolupráci

Vážení rodiče,

 

v období 13. – 22. 12. 2021 bude z organizačních důvodů upravena provozní doba školní družiny na 07:00 – 16:00 hod.

 

Děkujeme za pochopení

Vážení rodiče,

testování žáků bude v měsíci prosinci probíhat každé pondělí (06., 13. a 20. 12. 2021) na stejném principu jako dosud.

1. – 4. třídy – testování ve vestibulu školy před vstupem do šaten od 7:30 hod. do 8:00 hod. (popř. ve školní družině)

5. - 9. třídy – testování ve třídě na začátku 1. vyučovací hodiny.

Informace MŠMT k aktuálnímu testování jsou uvedeny ZDE.

Testování se netýká žáků, kteří se prokáží OTN - tzn. s dokončeným očkování (alespoň 14 dní po poslední dávce), ve 180denní lhůtě po prodělání nemoci, nebo negativním PCR testem (platnost 72 hod.) či Ag testem (platnost 24 hod.). Všechny tyto skutečnosti je nutno prokazatelně doložit (papírové potvrzení, aplikace, SMS …). Očkování a prodělání pouze při prvním testování.

Pokud žák neabsolvuje testování, a nevztahuje se na něj výše uvedená výjimka, má povinnost používat ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení.

V případě pozitivního výsledku testu bude neprodleně vyrozuměn zákonný zástupce, bude mu vystaveno potvrzení o výsledku testu a žák je povinen následně absolvovat PCR test.

Děkujeme za spolupráci a dodržování platných nařízení.