logo TOP texty

Materiály k samostudiu: 23. - 27.3.2020
1. stupeň          2. stupeň

Pro výuku angličtiny na druhém stupni se prosím zaregistrujte na výukový portál FRED.
Veškeré pokyny (ty si prosím přečtěte nejdřív) a údaje najdete v sekci Angličtina mě baví ve složce "výukový portál FRED" a "pokyny FRED" .

Materiály k samostudiu: do 20.3.2020
1. stupeň          2. stupeň

Pro lepší pochopení gramatiky anglického jazyka Vám na stránkách školy nabízíme její stručné vysvětlení
a to v sekci Angličtina mě baví, kde byla vytvořena složka "samostudium".

Děkujeme, že sledujete web školy a pomáháte nám i Vašim dětem zvládnout tuto mimořádnou situaci.

 

 

Česká televize spouští od pondělí 16. března projekt nazvaný UčíTelka.
Každý den od 9 hodin čeká na programu ČT2 na žáky prvního stupně základních škol vyučování prostřednictvím televizní obrazovky.
Od 12 hodin navazuje pořad Odpoledka - pro žáky 2. stupně.
V úterý a čtvrtek na CT1pořad Škola doma (ve 14h.) pomůže s přípravou na přijímací zkoušky.

webové verze:
UčíTelka
Odpoledka
Škola doma

Sdělení pro rodiče, kteří mají děti v MŠ Svádov:
Na základě Usnesení Krizového štábu Ústí nad Labem ze dne 13. 3. 2020 se od pondělí 16. 3. 2020 uzavírají mateřské školy zřizované městem Ústí nad Labem.