logo TOP texty

Naše škola je zapojena do projektu v rámci výzvy 02_18_063 Šablony II Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. V souvislosti s tímto projektem proběhnou následující projektové dny:

 

Projektové dny ve školní družině na téma „požární ochrana“

Čtvrtek 17. 9. 2020 od 11,00 do 15,30 pro žáky 3.A

Pátek 18. 9. 2020 od 10,00 do 14,30 pro žáky 3.B.

 

Projektové dny pro žáky 6. tříd – „Ze života české společnosti - o novodobých dějinách na motivy stejnojmenné knihy od Josefa Škvoreckého“

Čtvrtek 17. 9. 2020 pro žáky 6.A.

Úterý 22. 9. 2020 pro žáky 6.C.

Vážení rodiče,

provoz školy se řídí doporučeními a metodickými pokyny Ministerstva zdravotnictví a MŠMT.

V souvislosti s těmito opatřeními vás žádáme o následující:

1) Aby vaše děti měly vždy dostatek papírových kapesníků.
2) Aby měly vždy k dispozici jednu roušku pro případ změny hygienické situace.
3) Pokud dítě už ráno vykazuje příznaky jakéhokoli onemocnění, neposílejte ho prosím do školy. Zde bude muset do izolace a stejně ho budete muset ze školy odvést předčasně.

4) Uložte si do mobilu kontakty na vedení školy (dostupné na www) a zvedejte telefon, pokud vám někdo z těchto čísel volá.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.  

Vážení rodiče prvňáčků,

V manuálu MŠMT ze dne 17. 8. 2020 se doporučuje, aby byl pobyt zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy škol a školských zařízení omezen. 

Na základě těchto doporučení Vás žádám, aby budoucího prvňáčka doprovodili do třídy na zahájení školního roku maximálně dvě dospělé osoby. Při pobytu v prostorách školy prosím zvažte použití ochranných prostředků dýchacích cest.

Škola dále upozorňuje zákonné zástupce dětí a žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. 

Děkuji za pochopení této situace a přeji prvňáčkům i jejich blízkým úspěšný vstup do další životní etapy.

Mgr. Martin Kolský

ředitel školy