logo TOP texty

Vážení rodiče, v pondělí 16. 3. 2020 bude přerušena dodávka tepla a teplé vody do objektu školy. Protože předpokládám, že povětrnostní podmínky nám pomohou tuto záležitost zvládnout, nebudu nucen vyhlásit na tento den ředitelské volno. Žádám Vás, aby se žáci na tento den lépe oblékli. První až páté třídy stráví část dopoledne v divadle, v případě druhého stupně bude výuka probíhat normálně

ředitel školy

úterý 24.3.2020

Dobře převázané balíky, pokud možno označené jménem, třídou a váhou (prosíme, ne těžší než 15 kg -sběr nakládají žáci!) odevzdávejte na rampě u ŠJ v době od 7,00 do 8,00 hod. a od 13,00 do 15,40 hod.

Odměněny budou tři nejlepší třídy každého stupně (700, 500 a 300 Kč) a 3 nejlepší sběrači na každém stupni (300, 200 a 100 Kč). A také spousta dobrot :-)

Memento
Memento

24.2.2020 představení pro 6. – 9. tř.,

  • hrazeno z finančních prostředků získaných sběrem papíru

RADEK JOHN: MEMENTO

Dramatizace známého románu R. Johna - vhodné v rámci protidrogové prevence na základních i středních školách. Memento je román o narkomanech. Posluchač se dostává do středu dění, do života těch, kteří propadli droze, pro něž se stává fetování hlavním či spíše jediným smyslem života.

Hlavní hrdina Michal Otava pochází z normální rodiny a v 16 letech se nechá partou stáhnout k užívání drog. Román zachycuje 10 let jeho života s drogou a líčí velmi sugestivně všechna stádia působení drogy na lidský organismus a to, k čemu může droga člověka dovést. Líčí cestu, ze které není návratu.