logo TOP texty

Úhrada úplaty za školní družinu na 2. pololetí - upřesnění

Vážení rodiče,

po ponížení již zaplacené částky za 1. pololetí školního roku 2020/2021 z důvodu uzavření školní družiny, byla upravena výše úhrady na 2. pololetí. Konkrétní částku a informace k formě úhrady obdržíte od vychovatelek ve školní družině.

Termíny úhrady za školské služby ve školní družině:

1. a 2. ročník   -   do  28. 02. 2021

3. a 4. ročník    úhrada, její výše a termín u žáků z těchto ročníků bude řešena až po jejich nástupu na prezenční výuku do školy.