logo TOP texty

Testování od 31.01.2022

Informace k testování  od 31. 01. 2022

  • v období od 31.01.2022 probíhá nadále antigenní testování žáků a zaměstnanců 1x v týdnu, a to vždy v pondělí (nebo při první návštěvě školy v týdnu, či návratu z karantény)
  • stále se testují veškeré osoby s výjimkou těch, které prodělaly onemocnění covid-19 a od pozitivního PCR testu neuplynulo více než 30 dnů.

Tuto skutečnost je nutno doložit potvrzením o pozitivním PCR testu (papírově, aplikace, SMS…).

  • testování ve škole lze nahradit lze pouze PCR testem ne starším 72 hodin
  • v případě, že se někdo testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.)
  • z důvodu omezení rizikových kontaktů je nezbytně nutné používat před a během testování ochranu dýchacích cest a to až do konečného vyhodnocení testu
  • 1. – 4. třídy – testování ve vestibulu školy před vstupem do šaten od 7:30 hod. do 8:00 hod. (popř. ve školní družině)

    5. - 9. třídy – testování ve třídě na začátku 1. vyučovací hodiny.

Postupy při pozitivním antigenním testu, který byl proveden ve škole, jsou následující:

  • V případě, že žák má pozitivní výsledek preventivního antigenního testu, nemůže se dále účastnit výuky.Škola vyrozumí zákonné zástupce, vystaví potvrzení o pozitivním testu a zároveň odešle hlášení do systému KHS. Zákonným zástupcům je automaticky vygenerována e-žádanka na konfirmační PCR test. V případě negativního PCR testu se žák vrací do výuky. V případě pozitivního PCR testu nastupuje žák do 5 denní izolace. O výsledku testu informují zákonní zástupci bezodkladně školu.
  • V případě, že zaměstnanec má pozitivní výsledek preventivního antigenního testu, je pracovník povinen bezodkladně opustit pracoviště a podstoupit konfirmační PCR test. V případě negativního PCR testu se zaměstnanec vrací do zaměstnání. V případě pozitivního PCR testu nastupuje zaměstnanec do 5 denní izolace.

Zároveň upozorňujeme, že osobám (žáci i zaměstnanci), které prodělaly onemocnění covid-19 a od pozitivního PCR testu neuplynulo více než 30 dnů, nebude od 31.01.2022 po rizikovém kontaktu s nakaženým nařízena karanténa.

 

Děkujeme za spolupráci