logo TOP texty

Testování od 17.01.2022

Informace k TESTOVÁNÍ od 17. 01. 2022

 • v období od 17.01.2022 probíhá antigenní testování žáků a zaměstnanců 1x v týdnu, a to vždy v pondělí
 • stále se testují veškeré osoby včetně těch, které mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci
  • nahradit lze pouze PCR testem ne starším 72 hodin
  • v případě, že se někdo testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.)
 • z důvodu omezení rizikových kontaktů je nezbytně nutné používat před a během testování ochranu dýchacích cest a to až do konečného vyhodnocení testu
 • 1. – 4. třídy – testování ve vestibulu školy před vstupem do šaten od 7:30 hod. do 8:00 hod. (popř. ve školní družině)

  5. - 9. třídy – testování ve třídě na začátku 1. vyučovací hodiny.

Postupy při pozitivním antigenním testu, který byl proveden ve škole, jsou následující:

 • V případě, že žák má pozitivní výsledek preventivního antigenního testu nemůže se dále účastnit výuky.Škola vyrozumí zákonné zástupce a zároveň odešle hlášení do systému KHS. Zákonným zástupcům je automaticky vygenerována e-žádanka na konfirmační PCR test. V případě negativního PCR testu se žák vrací do výuky. V případě pozitivního PCR testu nastupuje žák do 5 denní izolace. O výsledku testu informují zákonní zástupci bezodkladně školu.
 • V případě, že zaměstnanec má pozitivní výsledek preventivního antigenního testu, je pracovník povinen bezodkladně opustit pracoviště a podstoupit konfirmační PCR test. V případě negativního PCR testu se zaměstnanec vrací do zaměstnání. V případě pozitivního PCR testu nastupuje zaměstnanec do 5 denní izolace.

Metodický pokyn k pravidlům platných od 17.01.2022 ZDE

Díky moc za spolupráci