logo TOP texty

Testování od 03.01.2022

TESTOVÁNÍ od 03. 01. 2022

 • v období od 03.01. do 16.01.2022 probíhá antigenní testování žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek
 • dále pak od 17.01.2022 probíhá antigenní testování každé pondělí
 • nově se testují veškeré osoby včetně těch, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci
  • v případě, že se někdo testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.),
  • 1. – 4. třídy – testování ve vestibulu školy před vstupem do šaten od 7:30 hod. do 8:00 hod. (popř. ve školní družině)

   5. - 9. třídy – testování ve třídě na začátku 1. vyučovací hodiny.

Následky při pozitivním antigenním testu, který byl proveden ve škole (primárně po čtvrtečním testování), jsou následující:

 • V případě, že žák má pozitivní výsledek preventivního antigenního testuškola umožní po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu tohoto žáka, osobní přítomnostna vzdělávání žákům, kteří byli v průběhu 2 dnů před provedením tohoto testu v jedné třídě s tímto žákem, pouze v ten vyučovací den v tomto období, ve kterém podstoupili preventivní antigenní test a prokáží se jeho negativním výsledkem,
  • jedná se o tzv. režim „test to stay“, který jinými slovy znamená, že spolužáci pozitivně testovaného žáka neodchází po pozitivním výsledku antigenního testu spolužáka domů, ale pokračují v prezenčním vzdělávání ve škole s tím, že se budou následující dny každý den před zahájením vyučování testovat, a to až do doby zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu pozitivně testovaného spolužáka.
 • Spolužáci pozitivně testovaného žáka dodržují při osobní přítomnosti po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 dítěte nebo žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu režimová opatřeníspočívající v
  • používání ochranných prostředků dýchacích cest po celou dobu vzdělávání,
  • vykonávání aktivit odděleně od ostatních žáků (od ostatních tříd, oddělení atd.) tedy zachování principu homogenity dané skupiny,
 • Pokud je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka pozitivní, nastupuje standardní proces, který se uplatní po každém zjištění RT-PCR pozitivity žáka školy – karanténa. V případě, že je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka negativní, třída se vrací ke standardnímu režimu výuky.

Podrobný popis ZDE

Děkujeme za spolupráci