logo TOP texty

Testování žáků ve školách 22. a 29. 11. 2021

Na základě mimořádného opatření MZČR proběhne ve dnech 22. a 29. 11. 2021 testování žáků na onemocnění covid-19. Testování bude probíhat na stejném principu jako v září.

Dle posledních informací by mělo testování probíhat i každé další pondělí. O termínech Vás budeme pravidelně informovat.

1. – 4. třídy – testování ve vestibulu školy před vstupem do šaten od 7:30 hod. do 8:00 hod.

5. - 9. třídy – testování ve třídě na začátku 1. vyučovací hodiny.

Informace MŠMT k aktuálnímu testování jsou uvedeny ZDE.

Testování se netýká žáků, kteří se prokáží OTN - tzn. s dokončeným očkování (alespoň 14 dní po poslední dávce), ve 180denní lhůtě po prodělání nemoci, nebo negativním PCR testem (platnost 72 hod.) či Ag testem (platnost 24 hod.). Všechny tyto skutečnosti je nutno prokazatelně doložit (papírové potvrzení, aplikace, SMS …). Očkování a prodělání pouze při prvním testování.

Pokud žák neabsolvuje testování, a nevztahuje se na něj výše uvedená výjimka, má povinnost používat ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení.

V případě pozitivního výsledku testu bude neprodleně vyrozuměn zákonný zástupce, bude mu vystaveno potvrzení o výsledku testu a žák je povinen následně absolvovat PCR test.

Děkujeme za spolupráci a dodržování platných nařízení.