logo TOP texty

Změna termínů konání jednotné přijímací zkoušky

MŠMT změnilo termíny konání přijímacích zkoušek následovně:

jednotná přijímací zkouška (čtyřleté maturitní obory)

  • termín: 03. 05. 2021 (na škole uvedené jako v 1. pořadí na přihlášce)
  • termín: 04. 05. 2021 (na škole uvedené jako v 2. pořadí na přihlášce)

jednotná přijímací zkouška (šestiletá a osmiletá gymnázia)

  • termín: 05. 05. 2021 (na škole uvedené jako v 1. pořadí na přihlášce)
  • termín: 06. 05. 2021 (na škole uvedené jako v 2. pořadí na přihlášce)

Náhradní termíny pro všechny obory jsou stanoveny na 02. a 03. 06. 2021

O přesném čase a místě konání zkoušky vás budou informovat jednotlivé školy.

Souhrnné informace na záložce Přijímací řízení na SŠ