logo TOP texty

Akce pro vycházející žáky: SPOLEČNĚ NA TRHU PRÁCE – PREZENTAČNÍ FÓRUM OHK UL

Termín: 12. 9. 2019 (možnost i individuální návštěvy s rodiči -pro veřejnost do 16:00 hod.)
Místo konání: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem
(sály v přízemí administrativní budovy sídla OHK UL, včetně veřejného venkovního prostranství)
Charakter akce: prezentace SŠ a zaměstnavatelů s cílem spolupráce v oblasti odborného vzdělávání a aktivního zapojení firem do praktické výuky. Seznámení žáků 9. tříd základních škol, posledních ročníků středních škol a rodičů s provázaností učebních oborů s konkrétní poptávkou na trhu práce v okrese UL.

Termíny opravných zkoušek ve školním roce 2018/2019 z jednotlivých předmětů stanovuji takto:

MATEMATIKA I. st. středa 28. 8. 2019 od 9.00 hodin
MATEMATIKA II. st. středa 28. 8. 2019 od 9.00 hodin
ZEMĚPIS čtvrtek 29. 8. 2019 od 9.00 hodin
ANGLICKÝ JAZYK čtvrtek 29. 8. 2019 od 9.00 hodin

Neúčast na opravných zkouškách bude omluvena pouze na základě lékařského potvrzení.