logo TOP texty

medializace

Výstupy projektu najdete ZDE

Cílem projektu je inovace metod výuky . Důraz je kladen na využití ICT, na mezipředmětové vztahy a na aplikace získaných znalostí a schopností v praxi. Výstupními materiály budou zejména prezentace učiva, pracovní listy pro žáky a testy pro zpětnou vazbu.

Projekt je zaměřen na tyto oblasti:

  • inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků
  • inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
  • inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd
  • inovace a zkvalitnění výuky v matematice
  • ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji čtenářské gramotnosti

Součástí projektu je také podpora žáků v oblasti čtenářské, matematické a ICT gramotnosti formou individualizace výuky (žáci pracují v malých skupinách).

Více informací o projektu na stránkách www.eupenizeskolam.cz