logo TOP texty

Podklady pro samostudium

Materiály k samostudiu: 23. - 27.3.2020
1. stupeň          2. stupeň

Pro výuku angličtiny na druhém stupni se prosím zaregistrujte na výukový portál FRED.
Veškeré pokyny (ty si prosím přečtěte nejdřív) a údaje najdete v sekci Angličtina mě baví ve složce "výukový portál FRED" a "pokyny FRED" .

Materiály k samostudiu: do 20.3.2020
1. stupeň          2. stupeň

Pro lepší pochopení gramatiky anglického jazyka Vám na stránkách školy nabízíme její stručné vysvětlení
a to v sekci Angličtina mě baví, kde byla vytvořena složka "samostudium".

Děkujeme, že sledujete web školy a pomáháte nám i Vašim dětem zvládnout tuto mimořádnou situaci.