logo TOP texty

Informace k provozu školy od 30.11.2020 - aktualizace

 

Vážení rodiče a žáci, 

od 30. 11. 2020 bude provoz školy zajištěn v tomto režimu:

1. stupeň (1., 2., 3., 4., 5. třída):   Vyučování dle platného rozvrhu.

2. stupeň:  týden 30.11. - 04.12.:  6.A, 6.B, 6.C, 9.A, 9.B vyučování dle platného rozvrhu (mimo Pč a Pv 6.tř., Pč, Pv, I, Vv 9.tř.)

                                                        7.A, 7.B, 8.A, 8.B  distanční výuka

                   týden 07.12. - 11.12.:  7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B   vyučování dle platného rozvrhu (mimo Pč, Pv, I, Vv 9.tř.)

                                                        6.A, 6.B, 6.C  distanční výuka

                   týden 14.12. - 18.12.:  6.A, 6.B, 6.C, 9.A, 9.B vyučování dle platného rozvrhu (mimo Pč a Pv 6.tř., Pč, Pv, I, Vv 9.tř.)

                                                        7.A, 7.B, 8.A, 8.B  distanční výuka

Upozorňujeme na povinnost používání ochrany nosu a úst ve všech prostorách škol a školských zařízení.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání včetně výuky plavání.

Školní družina je v běžném provozu, žáci budou v odděleních po jednotlivých ročnících.

Kroužky výpočetní techniky, jógy a sportovních her jsou do odvolání zrušeny.

Školní jídelna je v provozu pro žáky s osobní přítomností ve škole. Všichni žáci nastupující 30. 11. 2020 budou mít automaticky přihlášené obědy. U hotovostních plátců je nutné si od 01. 12. 2020 obědy přihlásit a zaplatit.

Žákům, kteří se vzdělávají v daném týdnu distančně, je umožněn odběr stravy do vlastních jídlonosičů a to výhradně v čase 11:30 - 11:45 hod.

Ředitelské volno pondělí 21. 12. 2020 a úterý 22. 12. 2020. Na tyto dny bylo vyhlášeno z protiepidemiologických a provozně ekonomických důvodů na většině škol v Ústí nad Labem se souhlasem Magistrátu města Ústí nad Labem. Nebude fungovat ani školní družina a jídelna.

Rodičovské schůzky  se nebudou konat z epidemiologických důvodů v klasickém formátu, ale je možné si domluvit individuální konzultace s jednotlivými vyučujícími.