logo TOP texty

Volba povolání

Akce pro vycházející žáky: SPOLEČNĚ NA TRHU PRÁCE – PREZENTAČNÍ FÓRUM OHK UL

Termín: 12. 9. 2019 (možnost i individuální návštěvy s rodiči -pro veřejnost do 16:00 hod.)
Místo konání: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem
(sály v přízemí administrativní budovy sídla OHK UL, včetně veřejného venkovního prostranství)
Charakter akce: prezentace SŠ a zaměstnavatelů s cílem spolupráce v oblasti odborného vzdělávání a aktivního zapojení firem do praktické výuky. Seznámení žáků 9. tříd základních škol, posledních ročníků středních škol a rodičů s provázaností učebních oborů s konkrétní poptávkou na trhu práce v okrese UL.