logo TOP texty

"Kdo byl před námi v lese"

3.A - 28.3., 3.B - 27.3.
V programu se žáci seznámí s pobytovými značkami živočichů.
Ověří si náročnost stavby hnízda, zkusí poznávat stopy živočichů a zařadit je do ekosystémů.