logo TOP texty

Školní parlament

skolni parlament 1

2019/2020

Volby do Školního parlamentu proběhnou v říjnu.
Zástupci z devátých tříd se stanou zároveň i webmastery a budou Vás na svých webových stránkách informovat o aktuálním dění.

skolni parlament

Žáci druhého stupně si v rámci plnění průřezových témat RVP zvolili své zástupce do Školního parlamentu. Jeho práce bude organizována ve čtyřech výborech:

A. výbor pro řízení

  • pomáhá řídit či řídí schůzky ŠP, působí v roli hlavního mluvčího s vedením školy

B. výbor pro spravedlnost

  • zabývá se přednostně podněty a stížnostmi žáků ohledně vztahů mezi žáky, žáky a učiteli, chodu školy vůbec

C. výbor pro výjimečné události

  • pomáhá s organizací kulturních, sportovních či jiných akcí (olympiáda, projektové dny, dny otevřených dveří apod.), informuje o těchto akcích veřejnost (ostatní žáky)

D. výbor pro styk s veřejností

  • zřídí na škole „schránku přání a stížností“, kam mohou žáci vhazovat své podměty a připomínky k práci ŠP a škole vůbec (tato schránka může být i virtuální v počítači)
  • stará se o nástěnku informující žáky o práci ŠP

Parlament se bude scházet pravidelně, poslanci budou o jeho činnosti referovat v hodinách občanské výchovy.

Složení parlamentu vzejde ze všeobecných svobodných voleb, které proběhnou vždy jednou za rok. Volbám bude předcházet kampaň jednotlivých kandidátů.

Cílem tohoto projektu je snaha dát žákům možnost spolupodílet se na záležitostech školy, poslanci by také měli fungovat jako „spojovací článek“ mezi žactvem a vedením školy.

V neposlední řadě pomůže žákům chápat fungování demokracie.