logo TOP texty

Školní jídelna

Jídelníček on line
strava

Přihlášení do systému
strava

Přihláška k bezhotovostní platbě

Stravné se ve školní jídelně může platit bezhotovostně, inkasem z účtu.
Zároveň je možné odhlašovat a přihlašovat obědy na internetu.

Pokud chcete tuto službu začít využívat, řiďte se následujícím postupem

  1. Vyplníte přihlášku k bezhotovostní platbě – souhlas s inkasem (ke stažení zde nebo k vyzvednutí u vedoucí školní jídelny). Po odevzdání tohoto formuláře vedoucí školní jídelny obdržíte přihlašovací údaje do internetu.
  2. Na základě těchto údajů si povolíte inkaso ve prospěch školy. Inkasní limit si nastavte ve výši obvyklých plateb ve školní jídelně s dostatečnou rezervou.
  3. Na začátku měsíce dojde k inkasu na celý měsíc, takže obědy budou automaticky přihlášeny na celý měsíc, vy si je můžete na internetu odhlašovat podle potřeby.
  4. Eventuální přeplatky budou odečteny z inkasa na další měsíc.
  5. V případě odchodu dítěte ze školy (přehlášení na jinou školu) musí zákonný zástupce tuto záležitost nahlásit vedoucí školní jídelny a zrušit si povolené inkaso na svém účtu.

V případě, že strávník nebude mít kartičku pro odběr stravy, nebude mu oběd vydán.
Dobrou chuť! :-)

Kontakt

tel.: +420 606 045 164
skolnijidelna {zavináč} zsnova.cz

Ceny obědů

žák v daném školním roce (do 31.8.) dovrší věk

7 až 10 let = 21,- Kč
11 až 14 let = 23,- Kč
15 let a více = 24,- Kč