logo TOP texty

Organizace školního roku 2020/2021

Prázdniny

PODZIMNÍ
VÁNOČNÍ
POLOLETNÍ
JARNÍ
VELIKONOČNÍ
29.10.2020 (čt) - 30.10.2020 (pá)
23.12.2019 (st) - 3.1.2021 (ne)
29.1.2021 (pá)
8.2.2021 (po) - 12.2.2021 (ne)
1.4.2021 (čt) - 5.4.2021 (po)

Další volné dny (státní svátky)

28.9.2020 (po)
28.10.2020 (st)
17.11.2020 (út)

Den české státnosti
Den vzniku samostatného čs. státu
Den boje za svobodu a demokracii

Rodičovské schůzky

1. pololetí

 

2. pololetí

termín a forma bude upřeseň na základě aktuální epidemiologické situace

 

22.4.2021 (čt)

Rodičovské schůzky začínají na 1. stupni v 16.30, na 2. stupni v 17 hodin
(neoznámí-li třídní učitel schůzku informativní - její čas upřesní prostřednictvím ŽK)

Pedagogické rady

za 1.čtvrtletí

 

za 2.čtvrtletí
za 3.čtvrtletí
za 4.čtvrtletí

termín a forma bude upřeseň na základě aktuální epidemiologické situace

 

20.1.2021
21.4.2021
23.6.2021

Zápis dětí do 1.tříd

 

Zápis dětí do MŠ

 

Vysvědčení

za 1.pololetí
za 2.pololetí
28.1.2021 (čt)
30.6.2021 (st)

Zvonění

7.40
7.55
8.00 - 8.45
8.45 - 8.55
8.55. - 9.40
9.40 - 9.50
9.50
9.55 - 10.40
10.40 - 10.55
10.55
11.00 - 11.45
11.45 - 11.55
11.55 - 12.40
12.40 - 12.50
12.50 - 13.35

Odpolední vyučování
13.15 - 14.00
14.00 - 14.05
14.05 - 14.50
14.50 - 14.55
14.55 - 15.40

vstup do šaten
přípravné zvonění
1.hodina
přestávka
2.hodina
přestávka
přípravné zvonění
3.hodina
přestávka
přípravné zvonění
4.hodina
přestávka
5.hodina
přestávka
6.hodina

Odpolední vyučování
7.hodina
přestávka
8.hodina
přestávka
9.hodina