logo TOP texty

Vážení rodiče,

srdečně vás zveme na třídní schůzky, které se budou konat ve čtvrtek 22. 04. 2021 od 16:00 do 18:00 hod.

Schůzky mimořádně proběhnou ve formě osobních konzultací rodičů žáků s vyučujícími za dodržení platných epidemiologických opatření.

Klasifikaci za 3. čtvrtletí žákům předáme do konce tohoto týdne. Žáci chodící do školy ji budou mít v žákovské knížce (2., 3. a 5. tř. v pondělí), ostatní v MS Teams.

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na vaši účast.

Vážení rodiče,

od 12. 04. 2021 dochází k návratu některých žáků do školy. Výuka bude pouze na 1. stupni a to následujícím rotačním způsobem:

týden   12. – 16. 04. 2021            prezenční výuka ve škole              1.A, 1.B, 4.A, 4.B, 4.C

                                                     ostatní třídy distanční výuka

týden    19. – 23. 04. 2021           prezenční výuka ve škole              2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 5.A, 5.B

                                                     ostatní třídy distanční výuka

                                     Do odvolání se tento systém bude po týdnu střídat.

Žáci účastnící se prezenční výuky se musí podrobit antigennímu testování 2xtýdně – pondělí a čtvrtek.

V případě pozitivního výsledku bude neprodleně vyrozuměn zákonný zástupce.

V případě, že se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, evidujeme absenci jako omluvenou a nezajišťujeme žákovi distanční vzdělávání. Probírané učivo si musí doplnit.

U žáků 1. – 3. tříd je povolena při testu přítomnost zákonných zástupců. Testování s přítomností zákonných zástupců bude probíhat ve vestibulu školy každé pondělí a čtvrtek od 07:40 hod. do 08:00 hod.

Přítomnost žáků ve škole se řídí již dříve přijatými opatřeními – tzn. chirurgická rouška nebo respirátor ve všech vnitřních prostorách, větrání, rozestupy, homogenní skupiny třídy, režimová opatření v ŠJ, Hv bez zpěvu, Tv bez cvičení atd.

Provoz školní družiny je zajištěn v odděleních po jednotlivých třídách. V pondělí a čtvrtek se žáci testují.

Provoz školní jídelny je zajištěn pro žáky s osobní přítomností ve škole. Žákům s distančním vzděláváním bude odběr stravy umožněn do vlastních jídlonosičů a to výhradně v čase od 11:30 hod. do 11:45 hod.

Pro žáky s osobní přítomností ve škole (účastnící se prezenční výuky) je strava automaticky přihlášena, v případě nepřítomnosti (nemoc, absence, neúčast na vyučování) je třeba stravu odhlásit.

Děkujeme za vaši spolupráci při bezproblémovém zvládnutí návratu dětí do školy.

Informace pro rodiče k testování

Instruktážní video testování

Letáček testování

Letáček pro rodiče

Informace MŠMT k provozu škol od 12. 04. 2021

MŠMT změnilo termíny konání přijímacích zkoušek následovně:

jednotná přijímací zkouška (čtyřleté maturitní obory)

  • termín: 03. 05. 2021 (na škole uvedené jako v 1. pořadí na přihlášce)
  • termín: 04. 05. 2021 (na škole uvedené jako v 2. pořadí na přihlášce)

jednotná přijímací zkouška (šestiletá a osmiletá gymnázia)

  • termín: 05. 05. 2021 (na škole uvedené jako v 1. pořadí na přihlášce)
  • termín: 06. 05. 2021 (na škole uvedené jako v 2. pořadí na přihlášce)

Náhradní termíny pro všechny obory jsou stanoveny na 02. a 03. 06. 2021

O přesném čase a místě konání zkoušky vás budou informovat jednotlivé školy.

Souhrnné informace na záložce Přijímací řízení na SŠ

                                                                        images

Aktualizovali a doplnili jsme pro Vás informace k probíhajícímu zápisu do 1. tříd pro školní rok 2021/2022.

Všechny informace naleznete přehledně v záložce Zápis do ZŠ a krátké video z naší školy si prohlédněte zde:

foto

Vážení rodiče,

na základě krizového opatření vlády (podrobnosti ZDE) je od pondělí 01.03.2021 zakázána osobní přítomnost žáků 1. a 2. tříd ve škole.

Všichni žáci školy se vzdělávají distančně prostřednictvím platformy Microsoft Teams.

Provoz školní družiny a školní jídelny je v tomto období přerušen, obědy jsou automaticky odhlášeny.

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení pro poskytnutí OČR. Podrobnější informace naleznete ZDE