logo TOP texty

Vážení rodiče prvňáčků,

V manuálu MŠMT ze dne 17. 8. 2020 se doporučuje, aby byl pobyt zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy škol a školských zařízení omezen. 

Na základě těchto doporučení Vás žádám, aby budoucího prvňáčka doprovodili do třídy na zahájení školního roku maximálně dvě dospělé osoby. Při pobytu v prostorách školy prosím zvažte použití ochranných prostředků dýchacích cest.

Škola dále upozorňuje zákonné zástupce dětí a žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. 

Děkuji za pochopení této situace a přeji prvňáčkům i jejich blízkým úspěšný vstup do další životní etapy.

Mgr. Martin Kolský

ředitel školy

Materiály k samostudiu: 23. - 27.3.2020
1. stupeň          2. stupeň

Pro výuku angličtiny na druhém stupni se prosím zaregistrujte na výukový portál FRED.
Veškeré pokyny (ty si prosím přečtěte nejdřív) a údaje najdete v sekci Angličtina mě baví ve složce "výukový portál FRED" a "pokyny FRED" .

Materiály k samostudiu: do 20.3.2020
1. stupeň          2. stupeň

Pro lepší pochopení gramatiky anglického jazyka Vám na stránkách školy nabízíme její stručné vysvětlení
a to v sekci Angličtina mě baví, kde byla vytvořena složka "samostudium".

Děkujeme, že sledujete web školy a pomáháte nám i Vašim dětem zvládnout tuto mimořádnou situaci.

 

 

Sdělení pro rodiče, kteří mají děti v MŠ Svádov:
Na základě Usnesení Krizového štábu Ústí nad Labem ze dne 13. 3. 2020 se od pondělí 16. 3. 2020 uzavírají mateřské školy zřizované městem Ústí nad Labem.

Česká televize spouští od pondělí 16. března projekt nazvaný UčíTelka.
Každý den od 9 hodin čeká na programu ČT2 na žáky prvního stupně základních škol vyučování prostřednictvím televizní obrazovky.
Od 12 hodin navazuje pořad Odpoledka - pro žáky 2. stupně.
V úterý a čtvrtek na CT1pořad Škola doma (ve 14h.) pomůže s přípravou na přijímací zkoušky.

webové verze:
UčíTelka
Odpoledka
Škola doma