logo TOP texty

Vážení rodiče,

provoz školy se řídí doporučeními a metodickými pokyny Ministerstva zdravotnictví a MŠMT.

V souvislosti s těmito opatřeními vás žádáme o následující:

1) Aby vaše děti měly vždy dostatek papírových kapesníků.
2) Aby měly vždy k dispozici jednu roušku pro případ změny hygienické situace.
3) Pokud dítě už ráno vykazuje příznaky jakéhokoli onemocnění, neposílejte ho prosím do školy. Zde bude muset do izolace a stejně ho budete muset ze školy odvést předčasně.

4) Uložte si do mobilu kontakty na vedení školy (dostupné na www) a zvedejte telefon, pokud vám někdo z těchto čísel volá.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.  

Vážení rodiče prvňáčků,

V manuálu MŠMT ze dne 17. 8. 2020 se doporučuje, aby byl pobyt zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy škol a školských zařízení omezen. 

Na základě těchto doporučení Vás žádám, aby budoucího prvňáčka doprovodili do třídy na zahájení školního roku maximálně dvě dospělé osoby. Při pobytu v prostorách školy prosím zvažte použití ochranných prostředků dýchacích cest.

Škola dále upozorňuje zákonné zástupce dětí a žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. 

Děkuji za pochopení této situace a přeji prvňáčkům i jejich blízkým úspěšný vstup do další životní etapy.

Mgr. Martin Kolský

ředitel školy

Materiály k samostudiu: 23. - 27.3.2020
1. stupeň          2. stupeň

Pro výuku angličtiny na druhém stupni se prosím zaregistrujte na výukový portál FRED.
Veškeré pokyny (ty si prosím přečtěte nejdřív) a údaje najdete v sekci Angličtina mě baví ve složce "výukový portál FRED" a "pokyny FRED" .

Materiály k samostudiu: do 20.3.2020
1. stupeň          2. stupeň

Pro lepší pochopení gramatiky anglického jazyka Vám na stránkách školy nabízíme její stručné vysvětlení
a to v sekci Angličtina mě baví, kde byla vytvořena složka "samostudium".

Děkujeme, že sledujete web školy a pomáháte nám i Vašim dětem zvládnout tuto mimořádnou situaci.