logo TOP texty

SBĚR PAPÍRU

Datum:     Úterý  22.9. 2020

Čas:          7:00 – 8:00   a   13:00 – 15:30

Místo:      Rampa u školní jídelny                  

 

Na nejlepší jednotlivce i třídy čekají odměny.

Balíky papíru prosíme dobře převázat, opatřit lístečkem se jménem, třídou a váhou.

Předávající si ověří zapsání u přebírajícího.

Děkujeme, že dodržujete maximální váhu balíku - 15 kg.

Zároveň žádáme o dodržování základních hygienických pravidel.

Naše škola je zapojena do projektu v rámci výzvy 02_18_063 Šablony II Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. V souvislosti s tímto projektem proběhnou následující projektové dny:

 

Projektové dny ve školní družině na téma „požární ochrana“

Čtvrtek 17. 9. 2020 od 11,00 do 15,30 pro žáky 3.A

Pátek 18. 9. 2020 od 10,00 do 14,30 pro žáky 3.B.

 

Projektové dny pro žáky 6. tříd – „Ze života české společnosti - o novodobých dějinách na motivy stejnojmenné knihy od Josefa Škvoreckého“

Čtvrtek 17. 9. 2020 pro žáky 6.A.

Úterý 22. 9. 2020 pro žáky 6.C.

Vážení rodiče, na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví platí od 10. 9. 2020 povinnost používání ochranných prostředků dýchacích cest ve všech společných prostorách školy. Ve třídách tato povinnost neplatí. Vybavte prosím žáky rouškami.