logo TOP texty

Platba za školní družinu - 2. pololetí

Vážení rodiče,

platba za ŠD v 2. pololetí bude přepočítána na dny, kdy skutečně byla pro žáky v provozu (tzn. s přihlédnutím na rotační způsob výuky jednotlivých tříd).

Žákům 1. a 2. tříd bude přeplatek odečten od platby na 1. pololetí příštího školního roku.

Žákům 3. a 4. tříd bude přeplatek vrácen v hotovosti vychovatelkami ŠD v průběhu následujících dvou týdnů.

Děkujeme za spolupráci.