logo TOP texty

Informace k provozu školy od 17. 05. 2021

Vážení rodiče,

od 17. 05. do 21. 05. 2021 (sudý týden) bude probíhat výuka níže uvedeným způsobem:

 prezenční výuka ve škole              1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 4.C, 5.A, 5.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B

 distanční výuka                              6.A, 6.B, 6.C, 7.A, 7.B

Od 24. 05. 2021 bude probíhat prezenční výuka všech tříd v plném rozsahu.

                                   

Výuka probíhá v plném rozsahu dle částečně upraveného rozvrhu. Rozvrh předají třídní učitelé žákům prostřednictvím MSTeams a je k dispozici na liště (sudý týden) nebo ZDE.

Žáci účastnící se prezenční výuky se musí podrobit antigennímu testování - 1. stupeň 1xtýdně (pondělí), 2. stupeň 2xtýdně (pondělí a čtvrtek). Testování probíhá ve vestibulu školy od 07:30 hod.

V případě pozitivního výsledku bude neprodleně vyrozuměn zákonný zástupce.

V případě, že se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, evidujeme absenci jako omluvenou a nezajišťujeme žákovi distanční vzdělávání. Probírané učivo si musí doplnit.

U žáků 1. – 3. tříd je povolena při testu přítomnost zákonných zástupců. Testování s přítomností zákonných zástupců bude probíhat ve vestibulu školy každé pondělí od 07:40 hod. do 08:00 hod.

Přítomnost žáků ve škole se řídí již dříve přijatými opatřeními – tzn. chirurgická rouška nebo respirátor ve všech vnitřních prostorách, větrání, rozestupy, režimová opatření v ŠJ, Hv bez zpěvu. Tv se sportovními aktivitami ve venkovních prostorech.

Provoz školní družiny je zajištěn v odděleních po jednotlivých ročnících. V pondělí se žáci testují.

Provoz školní jídelny je zajištěn pro žáky s osobní přítomností ve škole. Žákům s distančním vzděláváním bude odběr stravy umožněn do vlastních jídlonosičů a to výhradně v čase od 11:30 hod. do 11:45 hod.

Pro žáky s osobní přítomností ve škole (účastnící se prezenční výuky) je strava automaticky přihlášena, v případě nepřítomnosti (nemoc, absence, neúčast na vyučování) je třeba stravu odhlásit.

Děkujeme za vaši spolupráci při bezproblémovém zvládnutí návratu dětí do školy.

Informace k provozu škol od 17. 05. 2021

Informace pro rodiče k testování

Letáček testování

Letáček pro rodiče