logo TOP texty

Informace k provozu školy od 12. 04. 2021

Vážení rodiče,

od 12. 04. 2021 dochází k návratu některých žáků do školy. Výuka bude pouze na 1. stupni a to následujícím rotačním způsobem:

týden   12. – 16. 04. 2021            prezenční výuka ve škole              1.A, 1.B, 4.A, 4.B, 4.C

                                                     ostatní třídy distanční výuka

týden    19. – 23. 04. 2021           prezenční výuka ve škole              2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 5.A, 5.B

                                                     ostatní třídy distanční výuka

                                     Do odvolání se tento systém bude po týdnu střídat.

Žáci účastnící se prezenční výuky se musí podrobit antigennímu testování 2xtýdně – pondělí a čtvrtek.

V případě pozitivního výsledku bude neprodleně vyrozuměn zákonný zástupce.

V případě, že se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, evidujeme absenci jako omluvenou a nezajišťujeme žákovi distanční vzdělávání. Probírané učivo si musí doplnit.

U žáků 1. – 3. tříd je povolena při testu přítomnost zákonných zástupců. Testování s přítomností zákonných zástupců bude probíhat ve vestibulu školy každé pondělí a čtvrtek od 07:40 hod. do 08:00 hod.

Přítomnost žáků ve škole se řídí již dříve přijatými opatřeními – tzn. chirurgická rouška nebo respirátor ve všech vnitřních prostorách, větrání, rozestupy, homogenní skupiny třídy, režimová opatření v ŠJ, Hv bez zpěvu, Tv bez cvičení atd.

Provoz školní družiny je zajištěn v odděleních po jednotlivých třídách. V pondělí a čtvrtek se žáci testují.

Provoz školní jídelny je zajištěn pro žáky s osobní přítomností ve škole. Žákům s distančním vzděláváním bude odběr stravy umožněn do vlastních jídlonosičů a to výhradně v čase od 11:30 hod. do 11:45 hod.

Pro žáky s osobní přítomností ve škole (účastnící se prezenční výuky) je strava automaticky přihlášena, v případě nepřítomnosti (nemoc, absence, neúčast na vyučování) je třeba stravu odhlásit.

Děkujeme za vaši spolupráci při bezproblémovém zvládnutí návratu dětí do školy.

Informace pro rodiče k testování

Instruktážní video testování

Letáček testování

Letáček pro rodiče

Informace MŠMT k provozu škol od 12. 04. 2021