logo TOP texty

Informace k provozu školy od 18. 11. 2020

Od středy 18. 11. 2020 se žáci 1. a 2. tříd vracejí do školy. Vyučování do dalšího zprovoznění školy probíhá ve všech třídách od 8:00 do11:45 hod. Důvodem je, že někteří vyučující dále vyučují distančně.

Provoz školní družiny je zajištěn.

Stravování je umožněno za těchto následujících podmínek. Strava bude řádně přihlášena. Žákům z jiných tříd než 1. a 2. je umožněn odběr stravy do vlastních jídlonosičů a to výhradně v čase 11:30 - 11:45 hod.

Informace MŠMT k provozu škol od 18. 11. 2020