logo TOP texty

Provoz školy od 14.10. 2020

Od středy 14.10. 2020 přechází celá škola na distanční vzdělávání.

Podklady pro studium budou zveřejněny v záložce Distanční výuka v průběhu středy 14.10. 2020.

V tuto chvíli pracujeme na zprovoznění platformy Microsoft Teams pro její použití v distančním vzdělávání.

O způsobu a možnostech využití vás budeme v nejbližší době informovat na www stránkách naší školy.

Žáci mají povinnou distanční výuku, účastní se tak aktivit školy a mohou se účastnit školního stravování – pokud ho škola zajišťuje a sami nejsou v karanténě.

Žákům bude strava automaticky odhlášena, v případě zájmu o stravování je možno stravu opětovně přihlásit. Jídelna bude zpřístupněna pouze v čase 12:00 - 12:30 hod.