logo TOP texty

Upozornění

Upozorňujeme rodiče na skutečnost, že dle sdělení zákonného zástupce se ve třídě 8.B vyskytl pozitivně testovaný žák na covid-19.

Tento žák byl naposledy ve škole v pátek 02.10.2020.

V tuto chvíli čekáme na případné sdělení dalších instrukcí ze strany KHS.