logo TOP texty

Informace k zahájení školního roku 2020/21

Vážení rodiče prvňáčků,

V manuálu MŠMT ze dne 17. 8. 2020 se doporučuje, aby byl pobyt zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy škol a školských zařízení omezen. 

Na základě těchto doporučení Vás žádám, aby budoucího prvňáčka doprovodili do třídy na zahájení školního roku maximálně dvě dospělé osoby. Při pobytu v prostorách školy prosím zvažte použití ochranných prostředků dýchacích cest.

Škola dále upozorňuje zákonné zástupce dětí a žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. 

Děkuji za pochopení této situace a přeji prvňáčkům i jejich blízkým úspěšný vstup do další životní etapy.

Mgr. Martin Kolský

ředitel školy