VYHODNOCENÍ SBĚRU - BŘEZEN 2011
         
TŘÍDA PAPÍR (kg) kg/žák    
1.A 855,0 38,9 2. místo - 1. stupeň
1.B 324,0 15,4    
1.C 121,0 5,8    
2.A 303,5 13,2    
2.B 263,0 11,4    
3.A 379,7 15,8    
3.B 917,0 38,2 3. místo - 1. stupeň
4.A 960,0 53,3 1. místo - 1. stupeň
4.B 58,0 3,9    
5.A 456,0 25,3    
5.B 81,5 5,8    
6.A 39,5 2,0    
6.B 36,0 1,9    
7.A 255,0 17,0 2.místo - 2. stupeň
7.B 291,5 29,2 1.místo - 2. stupeň
8.A 293,5 13,3    
9.A 336,8 16,8 3.místo - 2. stupeň
CELKEM 5971,0 19,3    
         
UMÍSTĚNÉ TŘÍDY ZÍSKAJÍ ODMĚNU 500,- Kč DO TŘÍDNÍHO FONDU
         
JEDNOTLIVCI ZÍSKÁVAJÍ 100,- Kč za 1.až 3. místo
       
 
     
1. stupeň: ADAM MICHAL 1.A 406,2kg
  LAZAROVÁ ANETA 4.A 274,1 kg
  VOŠTOVÁ NATÁLIE 4.A 230 kg  
  HETZENDORFOVÁ ŠÁRKA 3.B 230 kg  
2. stupeň: MOTEJLOVÁ ŠTĚPÁNKA 7.A 200 kg  
  HAVRILOVÁ SANDRA 7.B 192 kg  
  MACKOVÁ NIKOLA 9.A 120 kg  
         
        VÝHERCŮM BLAHOPŘEJEME!
         
   VŠEM ZÚČASTNĚNÝM DĚKUJEME!

 

 

zpět