VYHODNOCENÍ SBĚRU - BŘEZEN 2010

TŘÍDA PAPÍR (kg) kg/žák  
1.A 92,5 3,8
1.B 1194,0 47,8 2.místo - 1. stupeň
2.A 216,5 9,8  
2.B 492,5 21,4 3. místo - 1. stupeň
3.A 1281,0 67,4 1. místo - 1. stupeň
3.B 294,0 14,7  
4.A 410,5 13,7
5.A 231,0 11,5
5.B 243,0 12,2
6.A 219,0 12,2
6.B 100,0 6,6
7.A 369,5 15,4 2.místo - 2. stupeň
8.A 0,0 0,0  
8.B 244,0 14,4 3.místo - 2. stupeň
9.A 414,0 23,0 1.místo - 2. stupeň
CELKEM 5801,5 18,7  

UMÍSTĚNÉ TŘÍDY ZÍSKAJÍ ODMĚNU 500,- Kč DO TŘÍDNÍHO FONDU

 

JEDNOTLIVCI ZÍSKÁVAJÍ 100,- Kč za 1.až 3. místo

1. stupeň: VOŠTOVÁ NATÁLIE 3.A 472 kg
  MALACHOVSKÝ JAN 1.B 294,5 kg
  KALAMENOVÁ KRISTÝNA 3.A 255 kg
       
2. stupeň: VAVROCH MICHAL 9.A 256 kg
  MOTEJLOVÁ ŠTĚPÁNKA 6.A 131 kg
  KLEPSCH LADISLAV 7.A 112 kg
           VÝHERCŮM BLAHOPŘEJEME!
 
    VŠEM ZÚČASTNĚNÝM DĚKUJEME!

 

zpět