VYHODNOCENÍ SBĚRU - LISTOPAD 2010

 

          
TŘÍDA PAPÍR (kg) kg/žák    
1.A 316,5 14,4    
1.B 312,0 14,9    
1.C 160,0 7,3    
2.A 253,3 11,0    
2.B 855,5 37,2 2. místo - 1. stupeň
3.A 487,0 21,2    
3.B 618,0 25,8 3. místo - 1. stupeň
4.A 1685,5 93,6 1. místo - 1. stupeň
4.B 288,5 19,2    
5.A 227,0 12,6    
5.B 31,5 2,3    
6.A 78,0 3,9    
6.B 38,0 2,0    
7.A 645,0 40,3 2.místo - 2. stupeň
7.B 588,0 53,5 1.místo - 2. stupeň
8.A 185,0 8,4    
9.A 278,0 13,9 3.místo - 2. stupeň
CELKEM 7046,8 22,7    

 

UMÍSTĚNÉ TŘÍDY ZÍSKAJÍ ODMĚNU 500,- Kč DO TŘÍDNÍHO FONDU

       
JEDNOTLIVCI ZÍSKÁVAJÍ 100,- Kč za 1.až 3. místo
1. stupeň: KOHOUT JAKUB 4.A 495kg
  VOŠTOVÁ NATÁLIE 4.A 330 kg
  LAZAROVÁ ANETA 4.A 266 kg
       
2. stupeň: MOTEJLOVÁ ŠTĚPÁNKA 7.A 535 kg
  HAVRILOVÁ SANDRA 7.B 391 kg
  DVOŘÁK JAN 8.A 155 kg
       

           VÝHERCŮM BLAHOPŘEJEME!

       
    VŠEM ZÚČASTNĚNÝM DĚKUJEME!

 

zpět