Na pochvalu primátora Statutárního města Ústí nad Labem za školní rok 2007/2008 byli navrženi následující žáci z naší školy :


1. Ladislav Klepsch (5. ročník)
zdůvodnění - za příkladné plnění školních povinností, vzorné chování, svědomitost a práci pro třídní kolektiv


2. Daniel Kraus (7. ročník)
zdůvodnění - za příkladné plnění školních povinností, vzorné chování, dobré výsledky při výuce a při matematických soutěžích a za organizaci internetové soutěže

Jmenovaní převzali ceny v Národním domě v pátek 13.6.2008

Foto

zpět