Základní škola a Mateřská škola

 

 Ústí nad Labem, Nová 1432/5,    příspěvková organizace

tel.sekretariát: 475 533 913,  724 293 007 tel. školní jídelna: 606 045 164 tel. školní družina: 724 176 874

Zápis žáků k základnímu vzdělávání

 

Zápis do základní školy.

 

Zveme Vás na den otevřených dveří, který se koná ve čtvrtek 28. 3. 2019 od 14:00 do 17:30.


Zápis žáků k základnímu vzdělávání probíhá v Ústí nad Labem v jednotném termínu, a to
v úterý 9. 4. 2019 od 13:00 do 18:00.


Žádosti o přijetí se podávají elektronickou formou na internetové adrese
https://zapiszs.usti-nad-labem.cz/

Na této adrese jsou veškeré informace o postupu při vyplňování žádosti a o dalších postupech.
 

Pro informaci uvádím spádovou oblast školy, ale do naší školy se mohou přihlásit i žáci z jiných obvodů:
Školský obvod 11 pro Základní školu a Mateřskou školu Ústí nad Labem, Nová
1432/5, příspěvkovou organizaci (se sídlem Nová 1432/5, 400 03 Ústí nad Labem) je tvořen ulicemi

28. října, Bratří Mrštíků, Budov, Českých bratří, Děčínská, Do Kopečka, Dykova,
Farská louka, Hviezdoslavova, Chotkova, Jana Želivského, Jeseninova, K Loděnici, K Lomu,
K Zámku, K Zátoce, Kamenná, Kojetická, Kramoly, Květinová, Labská, Mánesova, Matěje
Kopeckého, Mezistanice, Na Rozhledu, Na Zákrutu, Národního odboje, Nová ves, Nová,
Olšinky, Pod Hradištěm, Pod Lesem, Poděbradova, Podlesí, Poslední cesta, Raisova,
Rubensova, Rybářská, Sokolovská, Stezka, Svatojakubská, Škrétova, Švabinského,
Truhlářova, U Krematoria, U Stodol, V Třešňové aleji, Varšavská, Vítězná, Za Tratí,
Závodních rad, Zelinářská, Zeyerova, Žukovova a celým katastrálním územím Olešnice u
Svádova.

 

 


ředitel školy


 

1.