Základní škola a Mateřská škola

 

 Ústí nad Labem, Nová 1432/5,    příspěvková organizace

tel.sekretariát: 475 533 913,  724 293 007 tel. školní jídelna: 606 045 164 tel. školní družina: 724 176 874

 

Školská rada

 

 

     Členové Školské rady pro období 2015 – 2017 :

za pedagogy – Mgr. Lidmila Pechová, Pavel Polák

za rodiče –
Mgr. Ingrid Pazderová, Eva Votrubová

za zřizovatele – Mgr. Jiří Železný, Mgr. Marie Čápová

 

Jednací řád Rady školy 

Ustanovující zasedání