Základní škola a Mateřská škola

 

 Ústí nad Labem, Nová 1432/5,    příspěvková organizace

tel.sekretariát: 475 533 913,  724 293 007 tel. školní jídelna: 606 045 164 tel. školní družina: 724 176 874

MŠ Svádov

Ped. psych. poradna

Naše škola

 

Charakteristika školy

Škola byla otevřena v roce 1981 a její kapacita je 600 žáků.

Skládá se ze dvou pavilonů prvního a druhého stupně, pavilonu vedení školy, školní družiny, dvou tělocvičen a pavilonu školní jídelny.

 

V budově školy působí pobočka Základní umělecké školy v Neštěmicích která provozuje mimoškolní hudební a výtvarné obory a dále ve škole působí soukromá ZUŠ Výtvarné studio, která se věnuje výtvarným oborům a keramice.

V místní části Svádov má škola detašované pracoviště v podobě mateřské školy o kapacitě 22 dětí.
 
 
Sportovní zázemí

Pro výuku i mimoškolní činnost slouží dvě tělocvičny s rozměry 24 x 14 m a 18 x 14 m.

Dále je k dispozici multifunkční hřiště s umělým povrchem, které se skládá z běžecké dráhy o délce 200m, sektorů pro skok daleký a vysoký, vržiště na kouli, hřiště na malou kopanou, volejbal, basketbal a tenis.
Součástí areálu je i fotbalové hřiště o rozměrech 100 x 65 m s umělým povrchem a speciálními šatnami pro fotbalové týmy.
 

 


Vybavení ICT

Škola je vybavena celkem osmi interaktivními tabulemi, další dvě třídy jsou vybaveny dataprojektory.
 
 
 


Pro potřebu výuky jsou k dispozici dvě počítačové učebny, jedna o celkovém počtu 29 počítačů, druhá s 16-ti počítači.

 
 
 
 
 
 
Na 1. stupni je vyčleněno pět počítačů pro potřeby odstraňování specifických poruch učení.

Na 2. stupni jsou čtyři počítače umístěny v žákovské knihovně a rozšiřují tím možnosti tohoto informačního centra.
 
 
 

 

Tradice: 

Pro naše žáky každoročně pořádáme:

  • Vánoce na Kameňáku

  • Den dětí

  • Slavnostní vyřazování žáků 9. tříd

  • Sportovní olympiádu

  • Poslední zvonění

a mnoho dalších akcí