Základní škola a Mateřská škola

 

 Ústí nad Labem, Nová 1432/5,    příspěvková organizace

tel.sekretariát: 475 533 913,  724 293 007 tel. školní jídelna: 606 045 164 tel. školní družina: 724 176 874

 

Mateřská škola Svádov

 

Charakteristika školy:
Mateřská škola ve Svádově má celkovou kapacitu 22 dětí a je součástí Základní školy a Mateřské školy Ústí nad Labem, Nová 1432/5, příspěvkové organizace. Škola se sestává ze dvou budov, a to budovy mateřské školy na adrese Svatojakubská 94 a budovy školní jídelny na adrese Svatojakubská 92.

Fotografie z akcí MŠ najdete ZDE

Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu „OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS“.
Pracovníci školy:
učitelky – Milena Vavrochová (milenavavrochova@zsnova.cz) a Šárka Täuberová
vedoucí školní jídelny – Radka Smržová (radkasmrzova@zsnova.cz)
kuchařka – Jarmila Kršňáková

Kontakty:
mateřská škola 475 531 311
školní jídelna 724 282 850

Finanční záležitosti:
Výše úplaty za vzdělávání a školské služby v mateřské škole je stanovena na 400,- Kč za měsíc.
Ceny obědů (včetně dvou svačinek) jsou stanoveny na 28,- Kč za den pro mladší kategorii strávníků a 30,- Kč za den pro starší kategorii. Do stravovacích kategorií jsou strávníci zařazováni podle věkových skupin, na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku 3 - 6 let nebo 7 - 10 let.

Režim dne:

6:00 – 8:30 příchody dětí do zařízení
zájmová činnost – spontánní i řízená, individuální činnost
8:30 – 9:00 hygiena, dopolední svačina
9:00 – 11:30 pobyt venku
- vycházky do okolí
- pobyt na školní zahradě
- pohybové aktivity
- výchovně vzdělávací činnosti
11:30 – 12:00 oběd
12:00 – 14:00 odpočinek dle potřeby dětí
klidové aktivity
14:00 – 16:00 hygiena, odpolední svačina
výchovné činnosti, individuální činnost

 

 

SPOLEČNÉ AKCE

* NÁVŠTĚVY DIVADEL
* VÝLETY S CESTOVNÍ KANCELÁŘÍ TRYSK
* NÁVŠTĚVY DDM – PRÁCE V KERAMICKÉ DÍLNĚ
* FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ
* VÁNOČNÍ BESÍDKA PRO RODIČE
* NÁVŠTĚVA POLICIE
* SCREENINGOVÉ VYŠETŘENÍ ZRAKU
* ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY – STUŽKOVÁNÍ BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

TRADIČNÍ AKCE MŠ

* NEJDELŠÍ VYPĚSTOVANÁ MRKEV
* POUŠTĚNÍ DRAKA
* VYDLABÁVÁNÍ PODZIMNÍ DÝNĚ
* MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
* KARNEVAL
* POCHOD O VELIKONOČNÍHO ZAJÍCE – „HONBA ZA POKLADEM“
* PÁLENÍ ČARODĚJNIC – PRŮVOD MASEK PO SVÁDOVĚ, ZAPÁLENÍ ČARODĚJNICE
* JARNÍ SOUTĚŽ V KULIČKÁCH
* DĚTSKÝ DEN
* MALÁ DĚTSKÁ OLYMPIÁDA
„MALÁ ŠKOLIČKA“ – GRAFOMOTORICKÉ CVIKY, INDIVIDUÁLNÍ PÉČE PRO PŘEDŠKOLÁKY