Základní škola a Mateřská škola

 

 Ústí nad Labem, Nová 1432/5,    příspěvková organizace

tel.sekretariát: 475 533 913,  724 293 007 tel. školní jídelna: 606 045 164 tel. školní družina: 724 176 874

 

Kontakty

 

 

IČO 44555482
číslo účtu:    0882293369/0800
REDIZO 600 085 716
IZO ZŠ 102 517 380
IZO MŠ 116 900 491
IZO ŠD 116 900 156
IZO ŠJ 102 765 821
e-mail: info@zsnova.cz
Datová schránka  ID: q59kw9
ředitel: Mgr.Martin Kolský   martinkolsky@zsnova.cz
zástupkyně ředitele: PaedDr.Dana Brablcová danabrablcova@zsnova.cz

 

TELEFONY:

Kamenný vrch

Svádov

sekretariát 475 533 913 (i fax)

724 293 007

475 531 311
jídelna
606 045 164
skolnijidelna@zsnova.cz
jídelna 724 282 850
školní družina 724 176 874    

 

Výchovný poradce pro první stupeň: Mgr. Marie Lejčková*

Výchovný poradce pro druhý stupeň: Mgr. Šárka Pešková*

Výchovný poradce pro volbu povolání: Mgr. Lidmila Pechová*

Metodik primární prevence: Mgr. Lidmila Pechová*

*Konzultace po vzájemné dohodě

 

VEDENÍ ŠKOLY

TEL.

ZAŘAZENÍ E-MAIL
 Kolský Martin 22 ředitel martinkolsky@zsnova.cz
 Brablcová Dana 25 zást. ředitele danabrablcova@zsnova.cz
 Bičánková Yveta 21 admin. prac. ivetabicankova@zsnova.cz
 Heverochová Hana 32 admin. prac.  
 Bartoň Miroslav 31 školník  
 Bielak Milan 23 vedoucí ŠJ skolnijidelna@zsnova.cz
 

UČITELÉ

     
 Bajáková Lucie 24 uč.ZŠ luciebajakova@zsnova.cz
 Brožková Petra 30 uč ZŠ petrabrozkova@zsnova.cz
 Bučková Nikola 24 uč.ZŠ nikolabuckova@zsnova.cz
 Hess Pavel 41 uč.ZŠ pavelhess@zsnova.cz
 Jelínková Romana 41 uč. ZŠ romanajelinkova@zsnova.cz
 Klémová Nikola 37 uč ZŠ nikolaklemova@zsnova.cz
 Klinovská Nina 26 uč.ZŠ ninaklinovska@zsnova.cz
 Kohoutová Blanka 24 uč. ZŠ blankakohoutova@zsnova.cz
 Koucká Simona 40 uč. ZŠ simonakoucka@zsnova.cz
 Krajdlová Petra 37 uč. ZŠ petrakrajdlova@zsnova.cz
 Lejčková Marie 35 uč.ZŠ marielejckova@zsnova.cz
 Limrová Jana 35 uč. ZŠ janalimrova@zsnova.cz
 Matoušek Josef 39 uč ZŠ josefmatousek@zsnova.cz
 Paterová Barbora 24 uč ZŠ barborapaterova@zsnova.cz
 Pechová Lidmila 34 uč.ZŠ lidmilapechova@zsnova.cz
 Pešková Šárka 26 uč.ZŠ sarkapeskova@zsnova.cz
 Polák Pavel 30 uč.ZŠ pavelpolak@zsnova.cz
 Smolíková Helena 38 uč.ZŠ helenasmolikova@zsnova.cz
 Smyčková Renata 29 uč.ZŠ renatasmyckova@zsnova.cz
 Soukupová Helena 24 uč.ZŠ helenasoukupova@zsnova.cz
 Stará Pavlína 35 uč.ZŠ pavlinastara@zsnova.cz
 Šolcová Monika 24 uč.ZŠ monikasolcova@zsnova.cz
 Štekrová Karolína 34 nebo 33 uč.ZŠ karolinastekrova@zsnova.cz
 Švecová Zdeňka 24 uč.ZŠ zdenkasvecova@zsnova.cz
 Vinšová Petra 37 uč.ZŠ petravinsova@zsnova.cz
 

VYCHOVATELKY

     
 Arnoldová Lenka 24 nebo 28 vych. lenkaarnoldova@zsnova.cz
 Bradová Ivana 28 vych. ivanabradova@zsnova.cz
 Píchová Petra 28 vych. petrapichova@zsnova.cz
 Orságová Marie 28 vych. marieorsagova@zsnova.cz

 

Třídnictví:

1. stupeň

1.A  Jana Limrová

1.B  Pavlína Stará

2.A  Barbora Paterová

2.B  Marie Lejčková

3.A  Blanka Kohoutová

3.B  Zdenka Švecová

4.A  Nikola Bučková

4.B  Helena Soukupová

4.C  Lucie Bajáková

5.A  Karolína Štekrová

5.B  Lidmila Pechová

 

2.stupeň

6.A  Petra Krajdlová

6.B  Pavel Polák

7.A  Petra Vinšová

7.B  Josef Matoušek

8.A Nina Klinovská

8.B  Šárka Pešková

9.A  Petra Brožková

9.B  Nikola Klémová

 

netřídní učitelé:

Romana Jelínková

Simona Koucká

Pavel Hess

Helena Smolíková

Renata Smyčková

Šárka Tauberová

Milena Vavrochová