Základní škola a Mateřská škola

 

 Ústí nad Labem, Nová 1432/5,    příspěvková organizace

tel.sekretariát: 475 533 913,  724 293 007 tel. školní jídelna: 606 045 164 tel. školní družina: 724 176 874

 

 

 

 

Dokumenty

Inspekční zpráva

 

Školní řád

Žádost o uvolnění z výuky

Žádost o uvolnění z vyučovacího předmětu

Žádost o přestup z jiné školy

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na lyžařském, cyklistickém kurzu a škole v přírodě

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k plaveckému výcviku a škole v přírodě

Potřeby žáka 1. třídy

Jak vybrat školní brašnu

Informační plakát pro rodiny

Přestupky žáků

ICT plán školy

 

Směrnice o školním stravování

Vnitřní řád školní družiny

Směrnice k výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině

Směrnice k výši úplaty za vzdělávání v mateřské škole

Směrnice o školním stravování v mateřské škole