Základní škola a Mateřská škola

 

 Ústí nad Labem, Nová 1432/5,    příspěvková organizace

tel.sekretariát: 475 533 913,  724 293 007 tel. školní jídelna: 606 045 164 tel. školní družina: 724 176 874

Aktuality

 
Prosíme, posílejte nám své návrhy a připomínky!
Používejte opravdu jen ke psaní připomínek a návrhů pro naši práci.
Na omlouvání žáků využijte e-maily třídních učitelů nebo telefon.
Děkujeme!

 

2018/2019
Gratulace k úspěchu
Blahopřejeme k postupu do krajského kola Logické olympiády.
Kvalifikovat se mezi nejlepší soutěžící celého kraje je velký úspěch!
 
Drumbeny
27.11. - pro 1. - 4. třídy
workshop zaměřený na hru na papírové bubny
„Odpoledne s integrovaným záchranným systémem“
8. třídy - úterý 20.11. v době odpoledního vyučování
Obsah akce: přednáška, prohlídka sanitky RZS, nácvik první pomoci.
Třídní rodičovské schůzky
čtvrtek 15.11.
1. stupeň v 16.30, 2. stupeň v 17 hodin
Vzdělávání 2018
XVIII. ročník přehlídky možností středoškolského vzdělávání (pro vycházející žáky 9. a 8. tříd)
8.11. v budově SOŠ, Stará 99
odjezd 12.15, návrat 13.15 (doprava zajištěna)
Exkurze třídy 8.A

Praha, Národní muzeum
Česko - slovenská/ Slovensko - česká výstava (lektorovaný program)
Datum: 8.11.
Sraz: 7: 35 hod. na hl. nádraží v Ústí nad Labem
Příjezd: 14:45 hod. na hl. nádraží v Ústí nad Labem

Stav životního prostředí nám není lhostejný
Projekt "Tonda Obal na cestách" - středa 7.11.
V průběhu dopoledne se zapojí všichni žáci školy

 

 

Slavíme 100 let od vzniku republiky

 

Významné výročí si žáci mj. připomněli výstavkou instalovanou na naší škole
Obrana se týká všech

pátek 26.10. - zapojí se 8. třídy

Divadelní představení

Žáci z 2. stupně navštíví 16. října 2018 od 9:00 hodin v Domě kultury naučně výchovné představení „Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej“, představení o etiketě a slušném chování. V hlavních rolích: Michaela Dolinová a Ladislav Ondřej. Mezi pěveckými hosty se objeví oblíbený Adam Mišík a Nelly Řehořová.

Pořádá MD agentura

 
 
 
Čtenářský klub

Čtenářský klub 2. stupně navštívil knižní bazar, který se konal rámci 22. ročníku Týdne knihoven v knihovně Muzea města Ústí nad Labem. Žáci přinesli knihy, s nimiž byli ochotni se rozloučit, a vyměnili je zde za nové čtivo pro sebe i své blízké.

Vážení rodiče,
do areálu školy začala ve zvýšené míře pronikat divoká prasata. Záležitost řeším s místním mysliveckým sdružením.

ředitel školy

Vážení rodiče,

sděluji, že z důvodu přerušení dodávky elektrického proudu vyhlašuji na čtvrtek 11.10.2018, se souhlasem Magistrátu města Ústí n. L., ředitelské volno.
(Nebude fungovat ani školní družina ani školní jídelna).

Ředitel školy

 
Sběr papíru
 
 v úterý 9.10.2018
Dobře převázané balíky, pokud možno označené jménem, třídou a váhou (prosíme, ne těžší než 15 kg -sběr nakládají žáci) odevzdávejte na rampě u ŠJ v době od 7,00 do 8,00 hod. a od 12,50 do 15,40 hod.

Odměněny budou tři nejlepší třídy každého stupně (800, 600 a 400 Kč) a 3 nejlepší sběrači na každém stupni (300, 200 a 100 Kč). A tradičně spousta dobrot :-)
 Happening 5*5*5*5
Třída 9. A se ve středu 3. října v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem zúčastní 8. ročníku akce nazvané
Happening 5*5*5*5... aneb knihovna vážně nevážně.
Žáci se během soutěže seznámí s jednotlivými odděleními knihovny, naučí se v nich orientovat a zdokonalí svou schopnost pracovat s informacemi.
 
Volby 5.10.2018
V pátek 5.10.2018 z důvodu voleb ukončuji, výuku následovně:
Třídy 1. stupně (1. až 5. ročník) končí po čtvrté vyučovací hodině.
Třídy 2. stupně (6. až 9. ročník) končí po páté vyučovací hodině.
Důvodem je umístění volebních místností v prostorách školy.

Mgr. Martin Kolský, ředitel školy
Zaniklý svět
Třída 7.A se v době odpoledního vyučování dne 2.10. zúčastní putování výstavy
„Zaniklý svět - Česko – Romské porozumění“.
Výstava s komentářem proběhne na Kostelním náměstí u OC Forum.
Přespolní běh
Dne 21.9.2018 jsme se zúčastnili soutěže v přespolním běhu s družstvem starších žáků a žákyň. Chlapci obsadili v těžké konkurenci pěkné 5. místo a děvčata přivezla pohár za krásné třetí místo.
Gratulujeme!
dlouhodobý program školské všeobecné primární prevence
Pro 6. a 8. třída ve středu 19.9. semináře:
6. tř. - Nástrahy internetu
8. tř. - Zdravý životní styl v dospívání

Semináře zajišťuje "HOP" - www.hraveoprevenci.cz

„BEZPEČNĚ ZPĚT DO ŠKOLY“

Žáci 5.A a 5.B se ve středu 26. 9. 2018 na Mírovém náměstí zúčastní preventivně-bezpečnostní akce „BEZPEČNĚ ZPĚT DO ŠKOLY“.
Od 11:00 žáci postupně absolvují na třech stanovištích teoretickou a praktickou ukázku první pomoci, simulaci nárazu ve vozidle, ukázku bezpečnostních prvků ve vozidle a ukázku policejní techniky.

Nábor mladých fotbalistů

Fotbalový oddíl TJ Svádov připravil pro žáky 2. a 3. tříd sportovní dopoledne spojené s náborem chlapců a děvčat do oddílu.
Akce proběhne v pátek 14.9. od 8:00 do 11:00. Žáky s pedagogickým doprovodem vyzvedne u školy autobus a po skončení akce odveze zpět ke škole.
Žáci mají mít s sebou sportovní oblečení, pitný režim je zajištěn.

Vážení rodiče,
sděluji Vám, že rekonstrukce na naší škole se blíží k závěru. Z tohoto důvodu může školní rok začít v normálním termínu, tj. v pondělí 3.9.2018.
Dále bych Vás rád seznámil se stanoviskem Odboru investic a územního plánování Magistrátu města Ústí nad Labem k rekonstrukci podchodu před naší školou. Stanovisko uvádím v plném znění.

 

S přáním úspěšného školního roku pro Vaše děti
Mgr. Martin Kolský, ředitel školy

 

2017/2018

Deváté třídy se loučí

27.6. od 11 hodin rozlučkový program v tělocvičně školy a 29.6. (Poslední zvonění)

Školní výlety

ve čtvrtek 28.6

Sportovní den

1.stupeň - 25.6., 2. stupeň - 26.6.

  

Den s Policií ČR

Žáci prvních tříd se dne 21.6.2018 zúčastní akce Den s Policií ČR

Skákejme pro zdravé srdce:

Žáci třetích tříd se dne 21.6.2018 zúčastní akce Skákejme pro zdravé srdce.


 

Sdělení školní jídelny:

Žádáme žáky a jejich zákonné zástupce aby si s dostatečným předstihem odhlásili obědy na den školních výletů (čtvrtek 28.6.) a na poslední školní den, pokud půjdou žáci hned po vysvědčení domů. Nebo aby si obědy na tyto dny vůbec nepřihlašovali.

Odhlašování obědů v měsíci červnu lze uskutečnit pouze do 27.6. do 8:00. Přeplatky vyplácíme od 27.6 do 29.6 (do 09:00) hotově v kanceláři vedoucí kuchyně. Nevyplacené peníze budou po dobu letních prázdnin uloženy na sekretariátu školy.

Cheermania Poland

Úspěch roztleskávaček na evropském šampionátu Cheermania Poland:
kategorie Peewee - 1.místo
kategorie junior - 1.místo
kategorie group - 2 místo

Velká gratulace!

Sběr papíru

 v úterý 19.6.2018
Dobře převázané balíky, pokud možno označené jménem, třídou a váhou (prosíme, ne těžší než 15 kg -sběr nakládají žáci) odevzdávejte na rampě u ŠJ v době od 7,00 do 8,00 hod. a od 12,50 do 15,40 hod.

Odměněny budou tři nejlepší třídy každého stupně (800, 600 a 400 Kč) a 3 nejlepší sběrači na každém stupni (300, 200 a 100 Kč). A tradičně spousta dobrot.

Škola v přírodě a cyklistický kurz

Sdělujeme, že jak žáci, kteří jeli do školy v přírodě, tak i žáci, kteří jeli na cyklistický kurz, dorazili do cíle své cesty V POŘÁDKU.

Příjezd žáků ze školy v přírodě v Jiřetíně pod Jedlovou je plánován na pátek 1.6.2018 mezi 14:00 až 14:30.

Den dětí

1. června slavíme!
1. - 4. třídy jdou do kina, 5.-9. třídy si zasoutěží na 15 stanovištích (ve škole).
Konec je plánovaný na 12.40

Pasování prvňáčků na čtenáře:

Kde: Severočeská vědecká knihovna W.Churchilla 3, přednáškový sál - 3.patro
Kdy: 28.5. 2018 V 16.00 h v doprovodu rodičů

Program:
1.Pasování na čtenáře králem knih,
2.Předávání knih a průkazů do knihovny,
3.Videoprojekce,
4.Čtení

Cyklistický kurz

28.5.-1.6.2018 -Staré Splavy, kemp Borný

Odjezd:
8.45 hod. - sraz před školou
9.00 hod. - nakládání kol
9.15 hod. - odjezd autobusu
 
začínáme až večeří, jídlo s sebou!!!
Předpokládaný příjezd kolem 15 hodiny. /upřesníme přes sms/
Kola budou přepravována samostatným autem, zajistěte si individuálně ochranu kol.

K odjezdu přineste všechny požadované dokumenty.
"Naše" panda
 
Na pandu červenou ze ZOO Ústí nad Labem vybrali žáci 7 171,-Kč. Všem dárcům DĚKUJEME!

ŠKola v přírodě

28.5. - 1.6. 2018, Jiřetín pod Jedlovou
Téma : Námořníci
Třídy: 3.A, 3.B, 3.C, 4.A, 4.B
Sraz: před školou v 7.50 hod
Odjezd: 28.5. v 8.15 hod
Předpokládaný příjezd 1.6. mezi 14.00 - 14.30 hod

Exkurze do Terezína
 
Exkurze 9. tříd do Terezína ve čtvrtek 3. 5. 2018
Program: Komentovaná prohlídka Malé pevnosti, prohlídka Muzea ghetta
Doprava: vlak
Sraz: v 7:50 před hl. nádražím v Ústí nad Labem
Příjezd: kolem 13:00 hod. na hl. nádraží v Ústí nad Labem
 
Zápis žáků k základnímu vzdělávání – výsledky:
 
 
Vchod do školních družin...
 
Sděluji, že od pondělí 23. 4. 2018 je opět otevřen vchod do školních družin, základní umělecké školy a do tělocvičen.

ředitel školy
Vážení rodiče,

sděluji, že z provozně ekonomických důvodů vyhlašuji na pondělí 30.4.2018 a pondělí 7.5.2018 se souhlasem
Magistrátu města Ústí nad Labem ředitelské volno.
(Nebude fungovat ani školní družina ani školní jídelna).

ředitel školy

Třídní rodičovské schůzky
 
 ve čtvrtek 19.4. - na 1. stupni v 16.30, na 2.stupni v 17 hodin
Jeden svět

v úterý 20.3. se 7. třídy zúčastní festivalu dokumentárních filmů o lidských
právech "Jeden svět" v kině Hraničář. Více informací ZDE

Sběr papíru
 
 v úterý 3.4.2018

 
 

Krajské kolo házené děvčat

Házenkářský tým děvčat (8. a 9. třídy) zaznamenal další úspěch - 2. místo v kraji.
GRATULUJEME!
Rekonstrukce chodníku

Sděluji, že v týdnu od 19.2.2018 dojde k uzavření vchodu do školních družin, základní umělecké školy a do tělocvičen. K přístupu do těchto prostor bude možno využít hlavního vchodu do školy. Důvodem je rekonstrukce chodníku před tímto vchodem, která zřejmě potrvá do 31.3.2018.

Mgr. Martin Kolský, ředitel školy
 

okresní kolo házené děvčat.

Gratulujeme vítěznému týmu našich děvčat!

Návštěva muzea:
"Zubr Emil v pravěku"
21.3.  - 4.A,     22.3.  - 4.B

dopravní výchova

28.2. - 4.B,  2.3. - 4.A

Recitační soutěž 2. - 5.tříd

během února proběhnou třídní kola.
Vybraní žáci postoupí do školního kola, které se bude konat začátkem března.

 

Vítězové  se 24.3. zúčastní okresního kola Přehlídky dětských recitátorů v Ústí nad Labem

Návštěva knihovny na Střekově

8.2. - 1.A

Olympiáda v českém jazyce - okresní kolo

Klárce blahopřejeme k dalšímu úspěchu

Gratulace k úspěchu

Blahopřeji žákyni 9.A Kláře Švejdové za třetí nejlepší výsledek v ústeckém kraji v testování z českého jazyka mezi žáky devátých tříd a kvart víceletých gymnázií, které provedla v rámci Národního testování společnost SCIO.Mgr. Martin Kolský, ředitel školy
 

Lyžařský kurz

Sraz k odjezdu na lyžařský kurz je v sobotu 20. 1. 2018 ve 12:20.
S sebou vezměte všechny dokumenty a zálohu 1 000,- Kč na vleky.
Předpokládaný návrat je v sobotu 27. 1. přibližně kolem 12:00.

1. den - na běžkách

Výsledky okresního kola Dějepisné olympiády

blahopřejeme k umístění
Odměna za vysvědčení
31.1.  - návštěva kina Cinema City Forum (pro žáky 1. stupně)

Naše město v pověstech

akce v knihovně: 23.1. - 3.A, 24.1. - IV.A, 25.1. - IV.B

Volby prezidenta ČR

V pátek 12.1.2018 a v případě 2. kola v pátek 26.1.2018 z důvodu voleb prezidenta ČR ukončuji výuku následovně:
Třídy 1. stupně (1. až 5. ročník) končí po čtvrté vyučovací hodině.
Třídy 2. stupně (6. až 9. ročník) končí po páté vyučovací hodině.

Důvodem je umístění volebních místností v prostorách školy.

Mgr. Martin Kolský, ředitel školy

Krásné Vánoce všem!

Vánoční besídka v MŠ

středa - 19.12., v budově MŠ Svádov

 

Šachový turnaj

Blahopřeji žáku 9.A Dominiku Adamovi za 5. místo v Okresním kole přeboru škol v šachu. Celkový počet přihlášených byl 50 žáků z devíti škol včetně obou ústeckých víceletých gymnázií.

 Blahopřeji také i ostatním žákům školy, kteří se tohoto turnaje zúčastnili k jejich umístění.

Mgr. Martin Kolský, ředitel školy

Vánoce se blíží
vánoční koncert Jiřího Válka - 22.12. - v malé tělocvičně.
1. stupeň od 9 hodin, 2. stupeň od 10 hodin
 
Cestopisná přednáška + promítání
 
20.12.  - v učebně přírodopisu
9.00 - 10.40: 6. třídy + 8.A,  11.00 - 12.40: 8.B + 9. třídy
Více informací o zajímavých přednáškách Tomáše Kubeše ZDE
Volba povolání
 
Exkurze na Úřad práce v Ústí nad Labem s přednáškou poradce pro volbu povolání.

čtvrtek 14.12. - 9.B od 9.15 hod., 9.A od 10.30 hod.
Moje první školní tablo
Sbírka pro opuštěná zvířata
 
15.12.  - Ukončení vánoční sbírky pro opuštěná zvířata z útulku Anidef v Žimu.
Pomozte s námi opuštěným pejskům a kočičkám! Přivítáme vše, co by se do útulku hodilo (krmivo, pamlsky, deky, hračky, obojky...).  Noste do sborovny 1. stupně.
Výuka na dopravním hřišti
 
6.12. - 4.A,   7.12. - 4.B
Navštívil nás Mikuláš - i se svým doprovodem :-)

 

Trénink boxu
Jako odměnu za účast ve "skákání pro zdravé srdce" naši třeťáci dostali hodinu tréninku boxu.
Se známým trenérem Lukášem Konečným a jeho úspěšnou svěřenkyní Fabianou Bytigi (naší bývalou žákyní) se sešli v tělocvične školy právě na Mikuláše.
 
Žáci naší školy se v sobotu 2.12. zúčastnili
rozsvěcení vánočního stromku na Střekově.
Na stromku jsou ozdoby vyrobené našimi šikovnými žáky :-) Při této příležitosti také prodávali vlastnoručně vyrobené předměty s vánoční tematikou ve dvou stáncích, které poskytlo ÚMO Střekov,
Vážení rodiče a přátelé školy, rádi bychom Vám upřímně poděkovali za skvělou spolupráci a za výrobky, které všem udělaly nemalou radost na vánočních trzích na Střekově.

V OBCHODNÍM DOMĚ FORUM MŮŽETE TAKÉ HLASOVAT PRO VÁNOČNÍ STROMEČEK REPREZENTUJÍCÍ NAŠI ŠKOLU, KTERÝ TÉŽ OZDOBILI NAŠI ŽÁCI!

Děkuji všem vyučujícím i žákům, kteří se všech těchto akcí zúčastnili.

Mgr. Martin Kolský, ředitel školy
Třídní rodičovské schůzky
 
ve čtvrtek 23.11.2017 - 1. stupeň od 16.30, 2. stupeň od 17 hodin
V 17.15 ve třídě 9.B (přízemí U2) schůzka s výchovnou poradkyní - pro rodiče vycházejících žáků (informace o přijímacím řízení, přihláškách a další otázky týkající se volby povolání)
 
Volba povolání
 
Ukázkový den - pro vycházející žáky pořádá SPŠ, středisko Stříbrníky
22.11.2017, od 9 do 11 hodin
Akce se již tradičně uskutečňují v budově praktického vyučování a odborného výcviku. Žáci si prohlédnou pracoviště praktického vyučování a  odborného výcviku, seznámí se s oborovou skladbou maturitních a učebních oborů, které  škola nabízí.
17. listopad - vzpomínková výstava
 
K příležitosti výročí Sametové revoluce zapůjčila YMCA Ústí nad Labem naší škole výstavu nazvanou
17. listopad 1989, která je věnovaná událostem roku 1989 v České republice i v Ústí nad Labem. Naši žáci využívají výstavu v rámci výuky dějepisu.
Dnes nás navštívil během výuky reportér z Ústeckého deníku.

Vážení rodiče,

dnes jsem byl informován o tom, že by se měla žloutenka rozšířit i do třídy 1.B a 7.A. Tuto informaci jsem nechal bezprostředně umístit na internetové stránky školy. Po vyšetření žáků, u kterých bylo podezření na nákazu, vydala Krajská hygienická stanice rozhodnutí, že infekční nejsou. Proto tyto třídy nejsou začleněny do karanténních opatřeních a předchozí informaci jsem nechal z internetových stránek odstranit.

Podle dnešních informací z KHS by žáci, kteří jsou v karanténě (1.A, 2.A) neměli mít větší tělesnou zátěž, neměli by se dostávat do kontaktu s dalšími dětmi a neměli by docházet do jiných zařízeních (sportovní kluby, zájmová činnost).

Mgr. Martin Kolský, ředitel školy

Vážení rodiče,
 
sděluji Vám, že se ve třídách 2.A a 1.A objevila nákaza žloutenkou. V následujících dnech bude škola postupovat v souladu s doporučeními Krajské hygienické stanice.

Mgr. Martin Kolský, ředitel školy
Návštěva ZOO
 
Třída 4.A se 29.11.2017 zapojí do programu ústecké ZOO   "Zvířata hrou" .
Děti se formou her dozvědí mnoho zajímavostí ze života zvířat.
Program bude probíhat v zoo-škole i v areálu ZOO. Délka programu je 120 minut.
SCIO - testování
 
Testování devátých tříd z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů.
Termín testování: 6. až 8.11.2017
Forma testování: Společnost SCIO, počítačová učebna, 100,- Kč/žáka.
Cíl testování: Zprostředkovat žákům zpětnou vazbu o jejich vědomostech a schopnostech při výběru středních škol.
Žáci budou mít přístupová hesla, kde si mohou zjistit svoje výsledky a porovnat je s žáky z jiných škol.

 

Rodičovský dotazník je možné vyplnit na adrese www.testovani.scio.cz

Přístupové údaje dostanou žáci spolu se svými přístupovými údaji.

Vzdělávání 2017
 
Pro vycházející žáky jsme i letos zajistili účast na VELETRHU VZDĚLÁVÁNÍ 2017.
Akci pořádá Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Stará 99,
2. 11. 2017 9.00-17.00 hod. a 3. 11. 2017 9.00-13.00 hod.

Pro naše žáky je rezervován páteční termín. Odjezd od školy je 3.11. v 9,45. Návrat v průběhu 4. vyučovací hodiny.

V odpoledních hodinách (čtvrtek) je možná i individuální návštěva spolu s rodiči.
Sběr papíru
 
 v úterý 31.10.2017
Dobře převázané balíky, pokud možno označené jménem, třídou a váhou (prosíme, ne těžší než 15 kg -sběr nakládají žáci) odevzdávejte na rampě u ŠJ v době od 7,00 do 8,00 hod. a od 12,50 do 15,40 hod.

Odměněny budou tři nejlepší třídy každého stupně (800, 600 a 400 Kč) a 3 nejlepší sběrači na každém stupni (300, 200 a 100 Kč). A tradičně spousta dobrot.

 
čtenářský klub - exkurze

V sobotu 21. října se členové čtenářského klubu vypraví na exkurzi do Knihovny Karla Hynka Máchy v Litoměřicích.
Sraz je v 8:50 před budovou hlavního nádraží

 

Volby 20.10.2017

V pátek 20.10. z důvodu voleb ukončuji výuku následovně:
třídy 1. stupně (1. až 5. ročník) končí po čtvrté vyučovací hodině,
třídy 2. stupně (6. až 9. ročník) končí po páté vyučovací hodině.
Důvodem je umístění volebních místností v prostorách školy.

Mgr. Martin Kolský, ředitel školy

Sběr suchých plodů
 
 V průběhu října a listopadu probíhá ve škole sběr suchých plodů pro zvířata v ZOO. Prosíme, noste pouze suché plody! (Odevzdávejte ve sborovně 1. stupně)

Muzeum v Ústí n.L.

Ve středu 18.10.2017 - pro 4. třídy.
Žáci se během komentované prohlídky seznámí s historií města, přiblíží si život ve středověku. Vyzkouší si historické oblečení, postaví si vlastní model středověkého Ústí.
Putování za zdravým jídlem
 
Ve středu 18.10.2017 - projekt v 5. třídách

Jablíčkový den

úterý 10.10.2017 - projektový den ve 2. třídách

Happening v knihovně
 
Ve středu 4.10. se třída 9.B zúčastní akce Happening .... aneb knihovna vážně nevážně.
Sraz žáků je v 7.50 před školou, návrat na 5. vyučovací hodinu.
Cílem akce je soutěžní formou naučit děti pracovat s informacemi a nabídnout jim atraktivní možnost využití volného času

Bezpečně zpět do školy

akce pro 5. a 6. třídy - středa 27. 9. 2017, Mírové náměstí - od 9 hodin

Skákejme pro zdravé srdce
 
V pondělí 25.9. se třída 3.A zapojí do projektu Skákejme pro zdravé srdce

Vážení rodiče,

sděluji, že z provozních důvodů vyhlašuji na pátek 29. 9. 2017 se souhlasem Magistrátu města Ústí nad Labem ředitelské volno. (Nebude fungovat ani školní družina ani školní jídelna).

Ředitel školy

Exkurze 4. tříd

v úterý 19. 9.
program: Vojenské letiště Praha, návštěva muzea a hasičské stanice

 

Fotografování prvňáčků

v úterý 3.10. (v průběhu dopoledne)

Začátek školního roku

v pondělí 4.9.2017. Vykročte pravou nohou!

Opravné zkoušky

 

 

1.