Základní škola a Mateřská škola

aktuality_soubory\2019_20\Samostudium1_1.st.pdf

 Ústí nad Labem, Nová 1432/5,    příspěvková organizace

tel.sekretariát: 475 533 913,  724 293 007tel. školní jídelna: 606 045 164tel. školní družina: 724 176 874

Aktuality

Zápis k předškolnímu vzdělávání Zápis k základnímu vzdělávání

 

2019/2020

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků se koná ve čtvrtek 4. 6. 2020 od 16:00 v přízemí pavilonu prvního stupně. Pokud někdo z rodičů patří do rizikové skupiny, zvažte prosím svoji účast, další schůzka se uskuteční hned v září.
Ostatní žádám o dodržování hygienických zásad.

ředitel školy

Závěrečné hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Vážení rodiče, sděluji Vám, jakým způsobem proběhne závěrečné hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020.
Postup závěrečného hodnocení vychází z Vyhlášky č. 211/2020 Sb. z 27. dubna 2020 a metodického postupu MŠMT vydaného k této vyhlášce.
Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:

  • podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020),
  • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,
  • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení provozu),
  • podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Mgr. Martin Kolský, ředitel školy
Přijetí k základnímu vzdělávání
 
 
Rodičům žáků prvního stupně – otevření školy od pondělí 25. 5. 2020
 
Režim dne:
7:00 až 8:00 příchod do školy
8:00 až 11:45 výuka
oběd
pro zájemce z 1. až 3. třídy odpolední program (nutno zaškrtnout na čestném prohlášení) – průběžné vyzvedávání do 16:00
Žákům devátých tříd – příprava na přijímací zkoušky na střední školy
Otevření mateřské školy ve Svádově od pondělí 18. 5. 2020
Přijímací zkoušky 2019/20
informace     /     časová osa
Podklady pro samostudium

ODKAZY K ONLINE VZDĚLÁVÁNÍ

 

Materiály k samostudiu 12. etapa: 1.6. do 5.6.2020
1. stupeň          2. stupeň

Vážení rodiče, opětovně Vás informuji o možnosti komunikovat se všemi učiteli prostřednictvím mailu. Posílíte tím zpětnou vazbu mezi Vámi a školou.
ředitel školy

Projekt pedagogové a sportovci proti C-19
 

Pro výuku angličtiny na druhém stupni se prosím zaregistrujte na výukový portál FRED. Veškeré pokyny (ty si prosím přečtěte nejdřív) a údaje najdete v sekci Angličtina mě baví ve složce "výukový portál FRED" a "pokyny FRED" .

Přihlášení žáci naleznou na svých profilech připravené aktivity (zadané sice z technických důvodů jako "úkoly", ale povinné nejsou). Pokud se někdo nově zaregistruje, nalezne aktivity další den. S pozdravem učitelé angličtiny

 

Materiály k samostudiu 11. etapa: 25.5. - 29.5.2020
1. stupeň          2. stupeň

 

Materiály k samostudiu 10. etapa: 18.5. - 22.5.2020
1. stupeň          2. stupeň

 

Materiály k samostudiu 9. etapa: 11.5. - 15.5.2020
1. stupeň          2. stupeň

 

Materiály k samostudiu 8. etapa: 4.5. - 8.5.2020
1. stupeň          2. stupeň

 

Materiály k samostudiu 7. etapa: 27.4. - 1.5.2020
1. stupeň          2. stupeň

 

Materiály k samostudiu 6. etapa: 20.4. - 24.4.2020
1. stupeň          2. stupeň

 

Materiály k samostudiu 5. etapa: 13.4. - 17.4.2020
1. stupeň          2. stupeň

 

Materiály k samostudiu 4. etapa: 6.4. - 10.4.2020
1. stupeň          2. stupeň

 

Materiály k samostudiu 3. etapa: 30.3. - 3.4.2020
1. stupeň          2. stupeň
Materiály k samostudiu 2. etapa: 23. - 27.3.2020
1. stupeň          2. stupeň
Materiály k samostudiu 1. etapa: do 20.3.2020
1. stupeň          2. stupeň
 
Pro lepší pochopení gramatiky anglického jazyka Vám na stránkách školy nabízíme její stručné vysvětlení a to v sekci Angličtina mě baví, kde byla vytvořena složka "samostudium".
Děkujeme, že sledujete web školy a pomáháte nám i Vašim dětem zvládnout tuto mimořádnou situaci.
Česká televize na pomoc rodičům i školám
Česká televize spouští od pondělí 16. března projekt nazvaný UčíTelka.
Každý den od 9 hodin čeká na programu ČT2 na žáky prvního stupně základních škol vyučování prostřednictvím televizní obrazovky.
Od 12 hodin navazuje pořad Odpoledka - pro žáky 2. stupně.
V úterý a čtvrtek na CT1pořad Škola doma  (ve 14h.) pomůže s přípravou na přijímací zkoušky.
 
webové verze:
     
Uzavření Mateřské školy
Sdělení pro rodiče, kteří mají děti v MŠ Svádov:
Na základě Usnesení Krizového štábu Ústí nad Labem ze dne 13. 3. 2020 se od pondělí 16. 3. 2020 uzavírají mateřské školy zřizované městem Ústí nad Labem.

 

Uzavření školy

Na základě jednání Bezpečnostní rady státu se od 11. 3. 2020 uzavírají všechna školská zařízení v ČR s výjimkou jeslí a mateřských školek na dobu neurčitou.
Obědy budou žákům automaticky odhlášeny.
 
 Vyzývám rodiče, aby sledovali internetové stránky MŠMT:
 
ředitel školy
 
 
Přerušení dodávky tepla a teplé vody
Vážení rodiče, v pondělí 16. 3. 2020 bude přerušena dodávka tepla a teplé vody do objektu školy. Protože předpokládám, že povětrnostní podmínky nám pomohou tuto záležitost zvládnout, nebudu nucen vyhlásit na tento den ředitelské volno. Žádám Vás, aby se žáci na tento den lépe oblékli. První až páté třídy stráví část dopoledne v divadle, v případě druhého stupně bude výuka probíhat normálně

ředitel školy
Informace ohledně virového onemocnění Koronavir (Covid-19)
Sděluji, že v současné době na území města Ústí nad Labem není vyhlášeno pro školská zařízení jakékoliv omezení.

ředitel školy

Důležité informace najdete na:
http://www.khsusti.cz/
http://www.msmt.cz/doporuceni-pro-skoly-ke-koronaviru
 
Dezinfekce rukou - prevence          Mytí rukou - prevence          Respirační onemocnění -10 zásad
Sběr papíru
 
 v úterý 24.3.2020
Dobře převázané balíky, pokud možno označené jménem, třídou a váhou (prosíme, ne těžší než 15 kg -sběr nakládají žáci!) odevzdávejte na rampě u ŠJ v době od 7,00 do 8,00 hod. a od 13,00 do 15,40 hod.

Odměněny budou tři nejlepší třídy každého stupně (700, 500 a 300 Kč) a 3 nejlepší sběrači na každém stupni (300, 200 a 100 Kč). A také spousta dobrot :-)
 
Divadelní představení - Memento
24.2.2020 představení pro 6. – 9. tř.,
hrazeno z finančních prostředků získaných sběrem papíru
RADEK JOHN: MEMENTO
Dramatizace známého románu R. Johna - vhodné v rámci protidrogové prevence na základních i středních školách.
Memento je román o narkomanech. Posluchač se dostává do středu dění, do života těch, kteří propadli droze, pro něž se stává fetování hlavním či spíše jediným smyslem života.
Hlavní hrdina Michal Otava pochází z normální rodiny a v 16 letech se nechá partou stáhnout k užívání drog. Román zachycuje 10 let jeho života s drogou a líčí velmi sugestivně všechna stádia působení drogy na lidský organismus a to, k čemu může droga člověka dovést. Líčí cestu, ze které není návratu.
Dopravní výchova

24.2. 2020 - 4.B: 10.30 - 12.15 h
25.2. 2020 - 4.A: 10.30 - 12.15 h
Výuka v ZOO
 22.2.2020 - 4.A: Výukový program  les
Ochutnávka exotického ovoce
13.2. d- v rámci akce "Ovoce do škol"
Úspěchy našich žákyň
V krajském kole soutěže "Zpomal, prosím" byly velmi úspěšné žákyně z 1. stupně
Literární soutěž: 1. místo Nella Svobodová ze 4.A a 2. místo Leontýnka Stehlíková z 5.B
V soutěži výtvarné zvítězila Klára Antalová z 2.A
Všechny postupují do celostátního kola. Gratulujeme a držíme palce!
Pinocchiova dobrodružství
17.1. - Činoherní studio
třídy: 4.A, 4.B
představení: Pinocchiova dobrodružství
Ekosystémy
23.1. - výukový program v Zoo
třída: 3.C
Lyžařský kurz

Odjezd: 5. 1. 2020 (neděle) od školy, sraz v 9:15 h., naložení věcí, odjezd 9:45 h.
U odjezdu se vybírá:
1) bezinfekčnost  ZDE
2) prohlášení o dobrém stavu lyží ZDE
3) kartička pojištěnce - stačí okopírovaná
4) peníze na vleky: 1400 Kč
Seznam věcí a důležité informace ZDE
Vánoce na Kameňáku
Poslední den a hurá na prázdniny.
Klidné sváteční dny všem!
Vánoční sbírka pro útulek
Tradiční sbírka pro psí útulek byla i letos velmi úspěšná. DĚKUJEME!

Exkurze do Drážďan
18. 12. se žáci 7. A, 8. A a 8. B zúčastní exkurze do Drážďan.
Součástí je komentovaná prohlídka města, poté žáci navštíví Německé muzeum hygieny a následně vánoční trhy.

Přírodovědné vzdělávání
V rámci projektu Přírodovědné vzdělávání, moderní výuka na SŠ si tentokrát laboratorní práce z chemie v nově vybudované laboratoři Gymnázia Jateční vyzkouší žáci 9.B.
13.12.2019, odchod ze školy v 10 hodin. Předpokládaný konec laboratorní práce ve 13 hodin.

Vánoční Praha
Dne 12. 12. 2019 proběhne exkurze 6. tříd - Vánoční Praha.
Součástí akceje prohlídka historické části města, návštěva muzea čokolády a vánočních trhů.
Sraz před školou v 7.45 hod., příjezd mezi 15.00-15.30 hod.

Exkurze do planetária

 19. 12. 2019 - Planetárium Teplice - 5. A, B, C
odjezd 8:00 hod. od školy
návrat cca 13:00 hod.
výuka končí s příjezdem ke škole
oběd není nutné neodhlašovat
Mikuláš
Mikuláš a jeho družina nás navštívila i letos

Florbal - okresní kolo (mladší žákyně)

 Florbal - mladší žákyně (6. třída)
Kdy: 26. 11. - ZŠ Rabasova
Celkové umístění: 5. místo v okresním kole Ústí n. Labem
Dopravní výchova čtvrtých tříd:
 
4.A 26.11. od 10.30 - 12.15
4.B 28.11. od 10.30 - 12.15
Žáci musí mít s sebou: přezůvky, psací potřeby, svačinu
Logická olympiáda - krajské kolo

Žák 5.B Ondřej Kohout vybojoval krásné 3. místo v krajském kole Logické olympiády. Moc gratulujeme a držíme palce do kola celostátního, které proběhne 18. 11. 2019. ZLOM VAZ!
 
Třídní rodičovské schůzky
 
čtvrtek 14.11.
1. stupeň v 16.30, 2. stupeň v 17 hodin

The Easy English Theatre

V úterý 12.11. navštíví žáci osmých a devátých tříd představení divadla
The Easy English Theatre - One Day in London.
Herci divadla jsou jsou angličtí rodilí mluvčí.
Přírodovědné vzdělávání
Žáci 9.A si v rámci projektu Přírodovědné vzdělávání, moderní výuka na SŠ vyzkouší praktická cvičení z chemie v nově vybudované laboratoři Gymnázia Jateční.
11.11.2019, odchod ze školy v 10,15 hodin. Předpokládaný konec laboratorní práce ve 13 hodin.

Vážení rodiče,

část zaměstnanců školy se rozhodla připojit ke stávce pracovníků ve školství, která proběhne ve středu 6. 11. 2019. V omezeném režimu jsem schopen zabezpečit výuku 1. až 4. ročníků. Výuka těchto ročníků proběhne v době od 8:00 do 11:45 (podle rozvrhu hodin). Poté budou žáci odvedeni na oběd.
Ranní i odpolední školní družina je mimo provoz. Děti je třeba vyzvednout ve 12:00.
Obědy budou automaticky odhlášeny žákům z pátých až devátých ročníků. Eventuální odhlášení obědů žáků 1. až 4. ročníků je třeba udělat individuálně.

ředitel školy
Vážení rodiče,
zaměstnanci školy se rozhodli připojit ke stávce pracovníků ve školství, která proběhne ve středu 6. 11. 2019.
V současné době probíhají jednání, zda se podaří zabezpečit provoz školy v omezeném rozsahu. To znamená, zda se podaří zabezpečit výuku v nižších ročnících. O výsledku jednání Vás budu informovat v průběhu úterý 5. 11. 2019.
Provoz mateřské školy ve Svádově je bez omezení.

Mgr. Martin Kolský, ředitel školy

Miniburza středních škol - Ústí nad Labem

- prezentace středních škol z okresu Ústí nad Labem
- možnost vyzvednutí brožury Atlas školství 2020/21
Pro: žáky 9. ročníků
Kdy: 26. 11. 2019 od 9:00 - 15:00 hodin (naši žáci se zúčastní v rámci odpoledního vyučování)
Kde: Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem
30 let od SAMETOVÉ REVOLUCE
U příležitosti oslav 30. výročí sametové revoluce navštíví 8. a 9. třídy dne 5. listopadu projekci snímku „Tenkrát“ Roberta Sedláčka. Po skončení projekce proběhne debata s ředitelem Archivu města Ústí nad Labem Mgr. Petrem Karlíčkem, Ph.D. o událostech konce roku 1989 v Ústí nad Labem

Vážení rodiče,

sděluji, že z provozně ekonomických důvodů vyhlašuji na čtvrtek 31. 10. 2019 a pátek 1. 11. 2019 se souhlasem Magistrátu města Ústí nad Labem ředitelské volno.
(Nebude fungovat ani školní družina ani školní jídelna).

Ředitel školy

Ústecké dětské slyšení
ve středu 16. října 2019 od 9:00 hodin v DIVADELNÍM SÁLE DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE - Dům kultury vchodem z Bělehradské ulice. Naši školu bude reprezentovat 6 žáků, kandidátů do školního parlamentu.

Sběr papíru
 
 v úterý 15.10.2019
Dobře převázané balíky, pokud možno označené jménem, třídou a váhou (prosíme, ne těžší než 15 kg -sběr nakládají žáci) odevzdávejte na rampě u ŠJ v době od 7,00 do 8,00 hod. a od 12,50 do 15,40 hod.

Odměněny budou tři nejlepší třídy každého stupně (800, 600 a 400 Kč) a 3 nejlepší sběrači na každém stupni (300, 200 a 100 Kč). A tradičně spousta dobrot :-)

 

Mediální gramotnost

Přednášky Národního informačního centra pro mládež na téma mediální gramotnosti
úterý 8.10. - 7.A,B: 7. vyuč. hod. - téma: Sociální sítě
úterý 8.10. - 8.A: 8. a 9. vyuč. hod. - téma: Bezpečnost na internetu aneb jak být v bezpečí na internetu
pátek 11.10. – 9.A,B: 5. a 6. vyuč. hod. - téma:  Fake news, manipulace a skrytá reklama aneb co mě na internetu ovlivňuje
 

 Happening 5*5*5*5
Třída 9. B se 2. října (8.30 - 11 hodin) v Severočeské vědecké knihovně v Ústí n.L. zúčastní 9. ročníku akce nazvané
Happening 5*5*5*5... aneb knihovna vážně nevážně.
Tradiční soutěžní klání mezi školami, které se odehrává v prostorách knihovny. Utká se pět družstev po pěti členech z pěti škol na pěti soutěžních stanovištích v prostorách knihovny. Vítězné družstvo získá nejen pro sebe, ale i pro celou svou třídu roční registraci do knihovny ZDARMA.

Přespolní běh

kdy: 30. 9. 2019
kde: ZŠ Elišky Krásnohorské
zúčastní se družstva 6. - 9. třídy

HRAVĚ BEZ ÚRAZU

preventivní program Zdravotního ústavu v Ústí nad Labem
ve středu 25.9.:
1. - 2. vyuč. hodina - 2.A
3. - 4.  vyuč. hodina - 2.B

 NEŽ UŽIJEŠ ALKOHOL, UŽIJ MOZEK

akce pro 7. třídy - v rámci programu primární prevence
v úterý 24.9. - 7. a 8. vyučovací hodinu
Nestlé pro zdraví dětí
 
 
ve dnech 17.9. pro 1. stupeň a 18.9. pro 2. stupeň
V obou dnech proběhne celkem 10 přednášek v pěti vyučovacích hodinách s dvěma lektory.
Program podporuje vzdělávání dětí v oblasti výživy a zdraví. Působí ve školách již od roku 2015. Na více než 900 školách oslovili téměř 100 000 žáků po celé republice. a
Program je pod záštitou MŠMT a Společnosti pro výživu.
 

Volba povolání

Akce pro vycházející žáky: SPOLEČNĚ NA TRHU PRÁCE – PREZENTAČNÍ FÓRUM OHK UL

Termín: 12. 9. 2019 (možnost i individuální návštěvy s rodiči -pro veřejnost do 16:00 hod.)
Místo konání: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem
(sály v přízemí administrativní budovy sídla OHK UL, včetně veřejného venkovního prostranství)
Charakter akce: prezentace SŠ a zaměstnavatelů s cílem spolupráce v oblasti odborného vzdělávání a aktivního zapojení firem do praktické výuky. Seznámení žáků 9. tříd základních škol, posledních ročníků středních škol a rodičů s provázaností učebních oborů s konkrétní poptávkou na trhu práce v okrese UL.

Opravné zkoušky
Termíny opravných zkoušek ve školním roce 2018/2019 z jednotlivých předmětů stanovuji takto:

MATEMATIKA I. st. středa 28. 8. 2019 od 9.00 hodin
MATEMATIKA II. st. středa 28. 8. 2019 od 9.00 hodin
ZEMĚPIS čtvrtek 29. 8. 2019 od 9.00 hodin
ANGLICKÝ JAZYK čtvrtek 29. 8. 2019 od 9.00 hodin

Neúčast na opravných zkouškách bude omluvena pouze na základě lékařského potvrzení.
 
2018/2019

Poslední zvonění

Školní výlety
čtvrtek 27.6 - všechny třídy

Rozlučka deváťáků

 ve středu 26.6. od 11 hodin v tělocvičně školy

Sportovní den
1. stupeň - v pondělí 24.6.
2. stupeň - v  úterý  25.6.
  

Celostátní finále soutěže chemiků

Velká gratulace k úspěchu naší žákyně
Soutěž PAMĚŤ A VZPOMÍNKY aneb Skutečný příběh, který mě zaujal,
zná své vítěze!
Ve třech věkových kategoriích (první stupeň ZŠ, druhý stupeň ZŠ a střední školy) bylo vyhodnoceno celkových 1024 příspěvků.
Úkolem mladých talentů bylo napsat skutečný příběh, který slyšeli vyprávět ze vzpomínek někoho z blízkých či známých.
Slavnostní předávání proběhlo v pátek 10. 5. 2018 na 25. Mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu v Praze v pavilonu Rosteme s knihou.
Vítězka kategorie pro 1.stupeň je žákyně naší školy !!!!!
Nelly Svobodová ze 3.A


Ze srdce gratulujeme :-)
Výstava Stopy totality
ve škole byla instalována výstava Stopy totality. Věnuje se tzv. malým dějinám - osobním příběhům poznamenaným nástupem komunismu v Československu.
Sběr papíru
 
 v úterý 18.6.2019
Dobře převázané balíky, pokud možno označené jménem, třídou a váhou (prosíme, ne těžší než 15 kg -sběr nakládají žáci) odevzdávejte na rampě u ŠJ v době od 7,00 do 8,00 hod. a od 12,50 do 15,40 hod.

Odměněny budou tři nejlepší třídy každého stupně (800, 600 a 400 Kč) a 3 nejlepší sběrači na každém stupni (300, 200 a 100 Kč). A také spousta dobrot :-)

Cyklistický kurz 2019
Sraz a nakládání kol bude v pondělí 27.5.2019 od 8.00 na dvoře školy. K odjezdu přineste požadované dokumenty.
Předpokládaný návrat v pátek 31.5.2019 po 16.00 hodině, upřesníme operativně.
Pro přepravu kol doporučujeme ochránit kolo proti poškození.

Začínáme až večeří, řízky s sebou :-)
Škola v přírodě Opárno
Žáci, kteří 20.5.  jeli do školy v přírodě jsou v pořádku na místě. Návrat v pátek 24.5. mezi 14:00 a 14:30.
Volby do Evropského parlamentu
V pátek 24.5.2019 z důvodu voleb ukončuji, výuku následovně:
Třídy 1. stupně (1. až 5. ročník) končí po čtvrté vyučovací hodině.
Třídy 2. stupně (6. až 9. ročník) končí po páté vyučovací hodině.
Důvodem je umístění volebních místností v prostorách školy.

Mgr. Martin Kolský, ředitel školy
Výjezdový výukový program
Ve středu 29. 5. a ve čtvrtek 30. 5. se žáci školy, v rámci Místního akčního plánu II, zúčastní výjezdního výukového programu.
1. až 3. ročník bude mít připraven program v Domě dětí a mládeže, 4. až 6. ročník v Severočeské knihovně a 7. až 9. ročník navštíví Univerzitu Jana Evengelisty Purkyně.
Žáci budou do těchto zařízení, a z nich, přepraveni speciálními autobusy.
Lidická hrušeň
V pondělí 10.6. proběhne beseda se žáky 9.B v rámci projektu Lidická hrušeň.
Tento projekt spolupořádá Úřad městského obvodu Střekov.
Pro zájemce uvádíme program, který bude probíhat od 14 hodin v parčíku na křižovatce ulic Varšavská/Žukovova:
14:00 zahájení moderátorem
14:03 státní hymna
14:05 proslovy (zástupci městského obvodu)
14:15 vysazení hrušně
14:30 proslovy (zástupci Občanského sdružení Lidice)
14:40 závěr
 
Smlouvy o patronství zvířete
Ve čtvrtek 16.5.2019 došlo k podpisu Smlouvy o patronství zvířete mezi naší školou a Zoologickou zahradou v Ústí nad Labem.
Na základě podpisu této smlouvy byl předán obnos ve výši 9 018,- Kč, který vybrali žáci jako příspěvek na chov žirafy Rotschildovy.
Děkuji žákům, učitelům a školnímu parlamentu za uspořádání této sbírky.

Mgr. Martin Kolský, ředitel školy

Exkurze - Terezín
Dne 15. 5. 2019 se 9. třídy zúčastní exkurze do Malé pevnosti Terezín.

Doprava: Vlak
Sraz: 7:30 hod. v Ústí nad Labem na hl. nádraží
Příjezd: 13:00 hod., Ústí nad Labem, hl. nádraží
Doprovod: Mgr. Petra Brožková, Mgr. Petra Krajdlová
Vážení rodiče,
Vážení rodiče, sděluji, že z provozních důvodů vyhlašuji na čtvrtek 9.5.2019 a pátek 10.5.2019 se souhlasem Magistrátu města Ústí nad Labem ředitelské volno. (Nebude fungovat ani školní družina ani školní jídelna)

ředitel školy
Když chceš, tak to dokážeš!
Hudební program zaměřený na prevenci rizikového chování
 
pro 2. stupeň: čtvrtek 17.4., od 10 do 11.30
Exkurze do Londýna
Ve dnech 5.- 9.6. se vypraví skupina žáků druhého stupně do Londýna.
Podrobnosti najdou účastníci zájezdu ZDE

 

Výsledky zápisu k základnímu vzdělávání

Třídní rodičovské schůzky
čtvrtek 11.4.
1. stupeň v 16.30, 2. stupeň v 17 hodin
Malý princ
V pátek 5. dubna navštíví žáci docházející do čtenářského klubu představení Malý princ v Činoherním studiu. Začátek představení v 18 hodin.

Workshop pro rodiče
Nabídka workshopu pro rodiče, který se zaměřuje na témata: Jak se dorozumět s učiteli, jak motivovat své dítě k učení, jak na domácí přípravu a zvládání emocí.

Stavíme ptačí budky

Škola (všechna čtyři oddělení školní družiny) se zapojila do soutěže pořádané firmou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. „Stavíme ptačí budky“.

Jeden svět

V úterý 2. 4. 2019 se  sedmé a osmé třídy zúčastní od 12 hod. školní projekce filmového festivalu dokumentárních filmů Jeden svět. Předpokládaný návrat do školy je ve 13:40 hod. Odpolední vyučování bude probíhat podle rozvrhu. 
Více o festivalu ZDE
Sběr papíru
 
 v úterý 26.3.2019
Dobře převázané balíky, pokud možno označené jménem, třídou a váhou (prosíme, ne těžší než 15 kg -sběr nakládají žáci) odevzdávejte na rampě u ŠJ v době od 7,00 do 8,00 hod. a od 12,50 do 15,40 hod.

Odměněny budou tři nejlepší třídy každého stupně (800, 600 a 400 Kč) a 3 nejlepší sběrači na každém stupni (300, 200 a 100 Kč). A tradičně spousta dobrot :-)

"Kdo byl před námi v lese"
3.A - 28.3.,    3.B - 27.3.
V programu se žáci seznámí s pobytovými značkami živočichů.
Ověří si náročnost stavby hnízda, zkusí poznávat stopy živočichů a zařadit je do ekosystémů.
Muzeum
4.A - 22.3.     4.B - 20.3.     4.C - 6.3.
"Zubr Emil v pravěku" - interaktivní dějepisný program zaměřený na období pravěku.
Žáci poznávají život pravěkých lovců, jejich rituály, dobové materiály a výrobky.

 

 

Recitační soutěž
školní kolo 1. stupně proběhne 5.3.2019, 3. vyučovací hodinu v aule školy, zúčastní se druhé až páté třídy.
 
 
2. stupeň - 5.3. - 5. vyučovací hodinu ve školní knihovně
 
Matematická olympiáda - okresní kolo
Velký úspěch zaznamenala Veronika Průšová (5.B) - zvítězila v OKRESNÍM KOLE MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY.
Gratulujeme!

 

Máme nejlepšího mladého chemika Ústeckého kraje
Jiří Kozma (9.B) zvítězil v krajském kole soutěže Mladý chemik ČR.
K tomuto krásnému výsledku moc gratulujeme. V celostátním kole ZLOM VAZ! Držíme palce :-)
Gratulujeme i Lukáši Chumovi (9.A) za 18. místo (ze 123 účastníků krajského kola).

 

Máme skvělé házenkářky
Dnes jsme se zúčastnili okresního kola házené základních škol
Po loňském úspěchu (1.místo) jsme obsadili místo druhé.
Všem děvčatům díky a gratulace!

 

Jdeme do divadla
Ve středu 13. února se žáci navštěvující čtenářský klub vydají na představení Čarodějův učeň do Činoherního studia.
 
Ovoce do škol
Ochutnávka exotického ovoce v rámci projektu Ovoce do škol - úterý 29. ledna

 

Zpráva z lyžařského kurzu
Vážení rodiče, sděluji, že po problémech spojených s dopravou ohledně sjízdnosti silnic jsou všichni žáci, kteří jeli na lyžařský kurz, v pořádku na místě.

ředitel školy

Divadelní představení
Ve středu 30. ledna se 8. a 9. třídy zúčastní divadelního představení
DON QUIJOTE DE LA mANCHA,
díky němuž se žáci blíže seznámí s dílem Miguela de Cervantes Saavedry a Jana Ámose Komenského.

 

Lyžařský kurz
 Odjezd na kurz je v sobotu 26.1.2019 v 8:45 (sraz před školou v 8:15 hod.). S sebou k autobusu přineste všechny požadované dokumenty (bezinfekčnost, potvrzení o stavu lyží a zdravotní způsobilost) a zálohu na vleky
Návrat z kurzu bude v sobotu 2.2.2019 cca v 16.00 hod. (přesný čas bude ještě upřesněn)

Link na webkameru střediska Černá Říčka ZDE
 
Vánoce na Kameňáku

Vánoční sbírka

 

Hravé Vánoce
Ve čtvrtek 20. 12. se třídy 6. A a 7. A zúčastní exkurze s názvem Hravé Vánoce s procházkou po Praze. Žáci se seznámí s vánočními zvyky a tradicemi. Součástí je také návštěva výstavy hraček a největších vánočních trhů na Staroměstském náměstí.
 
TOMÁŠ KUBEŠ: ZÁPADNÍ AFRIKA
Fotograf, novinář a cestovatel Tomáš Kubeš nás tentokrát provede západní Afrikou. Pan Kubeš k nám jezdí přednášet o svých cestách již spoustu let. Vypráví zajímavě a poutavě, a tak se už těšíme na jeho nevšední zážitky.
 
Naši mladí chemici zabodovali
Do letošního 7. ročníku soutěže "Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR" se zapojilo 12 žáků naší školy. 4 z nich byli vybráni do regionálního kola, které už tradičně pořádá SOŠTZ v Lovosicích.

Regionální semifinále proběhlo 6. prosince za účasti 123 soutěžících ze základních škol z celého kraje.
Čtveřice našich deváťáků ostudu neudělala :-).
 Lukáš Chum vybojoval 19. místo  a Jiří Kozma s 83 body obsadil nádherné 2. místo (o 2 body za vítězem).
Velká gratulace Jirko! Gratulace i Tobě, Lukáši!
Ale i Maruška Riegertová a Martin Andrle (oba v první polovině výsledkové listiny) si zaslouží pochvalu.
24.ledna proběhne v Lovosicích regionální finále, do kterého postupuje 32 nejúspěšnějších.
Budeme tedy Jirkovi a Lukášovi držet palce. Zlomte vaz!
Vánoční Praha
V pondělí 17. prosince se třídy 8. B a 6. B vydají na exkurzi do našeho hlavního města.
Čeká je komentovaná prohlídka nejvýznamnějších pražských památek a výstava hraček, kde se mj. seznámí s tradičními hračkami, které byly vyráběny v Krušnohoří.
Vážení rodiče,
 
obrátila se na nás Policie České Republiky s informací o zvýšeném počtu sražených chodců v Ústí nad Labem. Žáky opětně poučíme o bezpečném chování v dopravě. Ale obracím se i na Vás. Poučte, prosím, Vaše děti o tom samém. Zvlášť ve vztahu k místní situaci kolem Vašeho bydliště a o nutnosti používání podchodu před školou.
ředitel školy

Školou chodil Mikuláš

Adventní čas začíná
Žáci 1. stupně vyrobili originální ozdoby na stromeček. Ten dotváří atmosféru Vánoc na Střekově. Zároveň dodali i mnoho krásných výrobků do stánku, který návštěvníky trhů velmi zaujal.
Vážení rodiče a přátelé školy, rádi bychom Vám poděkovali za skvělou spolupráci a za výrobky, které všem udělaly nemalou radost. Děkujeme!
Vážení rodiče,
sděluji, že z provozně ekonomických důvodů vyhlašuji na čtvrtek 3.1.2019 a pátek 4.1.2018 se souhlasem Magistrátu města Ústí nad Labem ředitelské volno. (Nebude fungovat ani školní družina, ani školní jídelna).

ředitel školy
Literární soutěž
V neděli 28. 10. 2018 proběhl slavnostní ceremoniál, při kterém bylo starostkou MO Střekov předáno ocenění dvěma našim žákům za účast v literární soutěži s názvem „Jak se žilo za první republiky“. Práce Jiřího Kozmy (9.B) a Hany Kozmové (8.A) byly oceněny jako jedny z nejlepších.
Gratulujeme.

Gratulace k úspěchu
Blahopřejeme k postupu do krajského kola Logické olympiády.
Kvalifikovat se mezi nejlepší soutěžící celého kraje je velký úspěch!
 
Drumbeny
27.11. - pro 1. - 4. třídy
workshop zaměřený na hru na papírové bubny
„Odpoledne s integrovaným záchranným systémem“
8. třídy - úterý 20.11. v době odpoledního vyučování
Obsah akce: přednáška, prohlídka sanitky RZS, nácvik první pomoci.

 

Třídní rodičovské schůzky
čtvrtek 15.11.
1. stupeň v 16.30, 2. stupeň v 17 hodin
Vzdělávání 2018
XVIII. ročník přehlídky možností středoškolského vzdělávání (pro vycházející žáky 9. a 8. tříd)
8.11. v budově SOŠ, Stará 99
odjezd 12.15, návrat 13.15 (doprava zajištěna)
Exkurze třídy 8.A

Praha, Národní muzeum
Česko - slovenská/ Slovensko - česká výstava (lektorovaný program)
Datum: 8.11.
Sraz: 7: 35 hod. na hl. nádraží v Ústí nad Labem
Příjezd: 14:45 hod. na hl. nádraží v Ústí nad Labem

Stav životního prostředí nám není lhostejný
 
Projekt "Tonda Obal na cestách" - středa 7.11.
V průběhu dopoledne se zapojí všichni žáci školy

 

Slavíme 100 let od vzniku republiky

 

Významné výročí si žáci mj. připomněli výstavkou instalovanou na naší škole
Obrana se týká všech

pátek 26.10. - zapojí se 8. třídy

 

 

1.