Základní škola a Mateřská škola

 

 Ústí nad Labem, Nová 1432/5,    příspěvková organizace

tel.sekretariát: 475 533 913,  724 293 007 tel. školní jídelna: 606 045 164 tel. školní družina: 724 176 874

Aktuality

Prosíme, posílejte nám své návrhy a připomínky!
Používejte opravdu jen ke psaní připomínek a návrhů pro naši práci.
Na omlouvání žáků využijte e-maily třídních učitelů nebo telefon.
Děkujeme!

 

Rekonstrukce chodníku

Sděluji, že v týdnu od 19.2.2018 dojde k uzavření vchodu do školních družin, základní umělecké školy a do tělocvičen. K přístupu do těchto prostor bude možno využít hlavního vchodu do školy. Důvodem je rekonstrukce chodníku před tímto vchodem, která zřejmě potrvá do 31.3.2018.

Mgr. Martin Kolský, ředitel školy
 

okresní kolo házené děvčat.

Gratulujeme vítěznému týmu našich děvčat!

Návštěva muzea:

21.3.  - 4.A "Zubr Emil v pravěku"

dopravní výchova

28.2. - 4.B,  2.3. - 4.A

Recitační soutěž 2. - 5.tříd
během února proběhnou třídní kola.
Vybraní žáci postoupí do školního kola, které se bude konat začátkem března. Vítězové školního kola se zúčastní okresního kola Přehlídky dětských recitátorů v Ústí nad Labem.

Návštěva knihovny na Střekově

8.2. - 1.A

Olympiáda v českém jazyce - okresní kolo

Klárce blahopřejeme k dalšímu úspěchu

Gratulace k úspěchu

Blahopřeji žákyni 9.A Kláře Švejdové za třetí nejlepší výsledek v ústeckém kraji v testování z českého jazyka mezi žáky devátých tříd a kvart víceletých gymnázií, které provedla v rámci Národního testování společnost SCIO.Mgr. Martin Kolský, ředitel školy
 

Lyžařský kurz

Sraz k odjezdu na lyžařský kurz je v sobotu 20. 1. 2018 ve 12:20.
S sebou vezměte všechny dokumenty a zálohu 1 000,- Kč na vleky.
Předpokládaný návrat je v sobotu 27. 1. přibližně kolem 12:00.

1. den - na běžkách

Výsledky okresního kola Dějepisné olympiády

blahopřejeme k umístění
Odměna za vysvědčení
31.1.  - návštěva kina Cinema City Forum (pro žáky 1. stupně)

Naše město v pověstech

akce v knihovně: 23.1. - 3.A, 24.1. - IV.A, 25.1. - IV.B

Volby prezidenta ČR

V pátek 12.1.2018 a v případě 2. kola v pátek 26.1.2018 z důvodu voleb prezidenta ČR ukončuji výuku následovně:
Třídy 1. stupně (1. až 5. ročník) končí po čtvrté vyučovací hodině.
Třídy 2. stupně (6. až 9. ročník) končí po páté vyučovací hodině.

Důvodem je umístění volebních místností v prostorách školy.

Mgr. Martin Kolský, ředitel školy

Krásné Vánoce všem!

Vánoční besídka v MŠ

středa - 19.12., v budově MŠ Svádov

 

Šachový turnaj

Blahopřeji žáku 9.A Dominiku Adamovi za 5. místo v Okresním kole přeboru škol v šachu. Celkový počet přihlášených byl 50 žáků z devíti škol včetně obou ústeckých víceletých gymnázií.

 Blahopřeji také i ostatním žákům školy, kteří se tohoto turnaje zúčastnili k jejich umístění.

Mgr. Martin Kolský, ředitel školy

Vánoce se blíží
vánoční koncert Jiřího Válka - 22.12. - v malé tělocvičně.
1. stupeň od 9 hodin, 2. stupeň od 10 hodin
 
Cestopisná přednáška + promítání
 
20.12.  - v učebně přírodopisu
9.00 - 10.40: 6. třídy + 8.A,  11.00 - 12.40: 8.B + 9. třídy
Více informací o zajímavých přednáškách Tomáše Kubeše ZDE
Volba povolání
 
Exkurze na Úřad práce v Ústí nad Labem s přednáškou poradce pro volbu povolání.

čtvrtek 14.12. - 9.B od 9.15 hod., 9.A od 10.30 hod.
Moje první školní tablo
Sbírka pro opuštěná zvířata
 
15.12.  - Ukončení vánoční sbírky pro opuštěná zvířata z útulku Anidef v Žimu.
Pomozte s námi opuštěným pejskům a kočičkám! Přivítáme vše, co by se do útulku hodilo (krmivo, pamlsky, deky, hračky, obojky...).  Noste do sborovny 1. stupně.
Výuka na dopravním hřišti
 
6.12. - 4.A,   7.12. - 4.B
Navštívil nás Mikuláš - i se svým doprovodem :-)

 

Trénink boxu
Jako odměnu za účast ve "skákání pro zdravé srdce" naši třeťáci dostali hodinu tréninku boxu.
Se známým trenérem Lukášem Konečným a jeho úspěšnou svěřenkyní Fabianou Bytigi (naší bývalou žákyní) se sešli v tělocvične školy právě na Mikuláše.
 
Žáci naší školy se v sobotu 2.12. zúčastnili
rozsvěcení vánočního stromku na Střekově.
Na stromku jsou ozdoby vyrobené našimi šikovnými žáky :-) Při této příležitosti také prodávali vlastnoručně vyrobené předměty s vánoční tematikou ve dvou stáncích, které poskytlo ÚMO Střekov,
Vážení rodiče a přátelé školy, rádi bychom Vám upřímně poděkovali za skvělou spolupráci a za výrobky, které všem udělaly nemalou radost na vánočních trzích na Střekově.

V OBCHODNÍM DOMĚ FORUM MŮŽETE TAKÉ HLASOVAT PRO VÁNOČNÍ STROMEČEK REPREZENTUJÍCÍ NAŠI ŠKOLU, KTERÝ TÉŽ OZDOBILI NAŠI ŽÁCI!

Děkuji všem vyučujícím i žákům, kteří se všech těchto akcí zúčastnili.

Mgr. Martin Kolský, ředitel školy
Třídní rodičovské schůzky
 
ve čtvrtek 23.11.2017 - 1. stupeň od 16.30, 2. stupeň od 17 hodin
V 17.15 ve třídě 9.B (přízemí U2) schůzka s výchovnou poradkyní - pro rodiče vycházejících žáků (informace o přijímacím řízení, přihláškách a další otázky týkající se volby povolání)
 
Volba povolání
 
Ukázkový den - pro vycházející žáky pořádá SPŠ, středisko Stříbrníky
22.11.2017, od 9 do 11 hodin
Akce se již tradičně uskutečňují v budově praktického vyučování a odborného výcviku. Žáci si prohlédnou pracoviště praktického vyučování a  odborného výcviku, seznámí se s oborovou skladbou maturitních a učebních oborů, které  škola nabízí.
17. listopad - vzpomínková výstava
 
K příležitosti výročí Sametové revoluce zapůjčila YMCA Ústí nad Labem naší škole výstavu nazvanou
17. listopad 1989, která je věnovaná událostem roku 1989 v České republice i v Ústí nad Labem. Naši žáci využívají výstavu v rámci výuky dějepisu.
Dnes nás navštívil během výuky reportér z Ústeckého deníku.

Vážení rodiče,

dnes jsem byl informován o tom, že by se měla žloutenka rozšířit i do třídy 1.B a 7.A. Tuto informaci jsem nechal bezprostředně umístit na internetové stránky školy. Po vyšetření žáků, u kterých bylo podezření na nákazu, vydala Krajská hygienická stanice rozhodnutí, že infekční nejsou. Proto tyto třídy nejsou začleněny do karanténních opatřeních a předchozí informaci jsem nechal z internetových stránek odstranit.

Podle dnešních informací z KHS by žáci, kteří jsou v karanténě (1.A, 2.A) neměli mít větší tělesnou zátěž, neměli by se dostávat do kontaktu s dalšími dětmi a neměli by docházet do jiných zařízeních (sportovní kluby, zájmová činnost).

Mgr. Martin Kolský, ředitel školy

Vážení rodiče,
 
sděluji Vám, že se ve třídách 2.A a 1.A objevila nákaza žloutenkou. V následujících dnech bude škola postupovat v souladu s doporučeními Krajské hygienické stanice.

Mgr. Martin Kolský, ředitel školy
Návštěva ZOO
 
Třída 4.A se 29.11.2017 zapojí do programu ústecké ZOO   "Zvířata hrou" .
Děti se formou her dozvědí mnoho zajímavostí ze života zvířat.
Program bude probíhat v zoo-škole i v areálu ZOO. Délka programu je 120 minut.
SCIO - testování
 
Testování devátých tříd z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů.
Termín testování: 6. až 8.11.2017
Forma testování: Společnost SCIO, počítačová učebna, 100,- Kč/žáka.
Cíl testování: Zprostředkovat žákům zpětnou vazbu o jejich vědomostech a schopnostech při výběru středních škol.
Žáci budou mít přístupová hesla, kde si mohou zjistit svoje výsledky a porovnat je s žáky z jiných škol.

 

Rodičovský dotazník je možné vyplnit na adrese www.testovani.scio.cz

Přístupové údaje dostanou žáci spolu se svými přístupovými údaji.

Vzdělávání 2017
 
Pro vycházející žáky jsme i letos zajistili účast na VELETRHU VZDĚLÁVÁNÍ 2017.
Akci pořádá Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Stará 99,
2. 11. 2017 9.00-17.00 hod. a 3. 11. 2017 9.00-13.00 hod.

Pro naše žáky je rezervován páteční termín. Odjezd od školy je 3.11. v 9,45. Návrat v průběhu 4. vyučovací hodiny.

V odpoledních hodinách (čtvrtek) je možná i individuální návštěva spolu s rodiči.
Sběr papíru
 
 v úterý 31.10.2017
Dobře převázané balíky, pokud možno označené jménem, třídou a váhou (prosíme, ne těžší než 15 kg -sběr nakládají žáci) odevzdávejte na rampě u ŠJ v době od 7,00 do 8,00 hod. a od 12,50 do 15,40 hod.

Odměněny budou tři nejlepší třídy každého stupně (800, 600 a 400 Kč) a 3 nejlepší sběrači na každém stupni (300, 200 a 100 Kč). A tradičně spousta dobrot.

 
čtenářský klub - exkurze

V sobotu 21. října se členové čtenářského klubu vypraví na exkurzi do Knihovny Karla Hynka Máchy v Litoměřicích.
Sraz je v 8:50 před budovou hlavního nádraží

 

Volby 20.10.2017

V pátek 20.10. z důvodu voleb ukončuji výuku následovně:
třídy 1. stupně (1. až 5. ročník) končí po čtvrté vyučovací hodině,
třídy 2. stupně (6. až 9. ročník) končí po páté vyučovací hodině.
Důvodem je umístění volebních místností v prostorách školy.

Mgr. Martin Kolský, ředitel školy

Sběr suchých plodů
 
 V průběhu října a listopadu probíhá ve škole sběr suchých plodů pro zvířata v ZOO. Prosíme, noste pouze suché plody! (Odevzdávejte ve sborovně 1. stupně)

Muzeum v Ústí n.L.

Ve středu 18.10.2017 - pro 4. třídy.
Žáci se během komentované prohlídky seznámí s historií města, přiblíží si život ve středověku. Vyzkouší si historické oblečení, postaví si vlastní model středověkého Ústí.
Putování za zdravým jídlem
 
Ve středu 18.10.2017 - projekt v 5. třídách

Jablíčkový den

úterý 10.10.2017 - projektový den ve 2. třídách

Happening v knihovně
 
Ve středu 4.10. se třída 9.B zúčastní akce Happening .... aneb knihovna vážně nevážně.
Sraz žáků je v 7.50 před školou, návrat na 5. vyučovací hodinu.
Cílem akce je soutěžní formou naučit děti pracovat s informacemi a nabídnout jim atraktivní možnost využití volného času

Bezpečně zpět do školy

akce pro 5. a 6. třídy - středa 27. 9. 2017, Mírové náměstí - od 9 hodin

Skákejme pro zdravé srdce
 
V pondělí 25.9. se třída 3.A zapojí do projektu Skákejme pro zdravé srdce

Vážení rodiče,

sděluji, že z provozních důvodů vyhlašuji na pátek 29. 9. 2017 se souhlasem Magistrátu města Ústí nad Labem ředitelské volno. (Nebude fungovat ani školní družina ani školní jídelna).

Ředitel školy

Exkurze 4. tříd

v úterý 19. 9.
program: Vojenské letiště Praha, návštěva muzea a hasičské stanice

 

Fotografování prvňáčků

v úterý 3.10. (v průběhu dopoledne)

Začátek školního roku

v pondělí 4.9.2017. Vykročte pravou nohou!

Opravné zkoušky

 

Školní rok 2016/2017

Šolní výlety

29.6. - všechny třídy

Rozlučka deváťáků

ve středu 28.6. v 11 hodin

 

Sportovní den

v pondělí 26.6. 1. stupeň,    v úterý 27.6. 2. stupeň

         

 

Cheermania 2017

Blahopřejeme roztleskávačkám k úspěchu v mezinárodní soutěži Cheermania 2017 – Poland, kde obsadily v různých kategoriích 4x první místo.

zdravé je nekouřit

Gratulujeme žákům 4.B ke skvělému třetímu místu v soutěži!

Inspekce ve škole

 

Rozloučení s předškoláky

14.6. v MŠ ve Svádově

Sběr papíru

v úterý 13.6.2017

zdravé je nekouřit

Žáci 4.B soutěží v preventivním programu SZU. Držme palce!

 

Vážení rodiče,

od 1.9. 2017 jsem nucen zvýšit měsíční poplatek za školní družinu ze 120,-Kč na 150,-Kč.
Tento poplatek se od roku 2012 neměnil, ale se zvyšujícími se provozními náklady jsem nucen tento vývoj zohlednit. Poplatek se bude opět vybírat bezhotovostně ve dvou splátkách, první splátce ve výši 750,-Kč do 30.9. a druhé splátce ve stejné výši splatné do 31.1.

Mgr. Martin Kolský, ředitel školy

Den dětí

1. června neprobíhá běžná výuka.

První až čtvrté třídy se zúčastní filmového představení.
Pro žáky 5. až 8. tříd je připraven branný závod družstev (Muzeum civilní obrany - venkovní prostory pod Větruší).
Odchod od školy v 8 hodin. Předpokládaný konec zhruba ve 12.30

Hezký den všem!

Dětské hřiště veselejší

Žáci naší školy se podíleli na výzdobě opěrné zdi nedalekého hřiště "Želva". A povedlo se jim to :-)

více fotografií v galerii

Zpráva z cyklistického kurzu:

Žáci dorazili v pořádku do cíle, přejeme jim hezké počasí a bezproblémový průběh kurzu.

 

Hudební pořady pro děti

23.5. - v tělocvičně školy

HUDEBNÍ ŠKATULKY - pro 1. - 4- třídy (od 9 hodin)
 BLUES, REGGAE, POP A HIP HOP - pro 5. - 9. třídy (od 11 hodin)

 

Školní exkurze: Památník Terezín

pro žáky 9. tříd -komentovaná prohlídka Malé pevnosti.

čtvrtek 11.5., sraz: 7:45 na hl. nádraží
Příjezd: 13:00 na hl. nádraží, následuje individuální rozchod

Škola v přírodě Opárno

Sděluji, že žáci 2. a 3. tříd dorazili do školy v přírodě v Oparně v pořádku.

Příjezd ze školy v přírodě je plánován na sobotu 13.5.  v 10:30

ředitel školy

Škola v přírodě Špindlerův Mlýn

Jsme na místě. Posíláme pozdravy do Ústí!

Dravci

Zayferus - obecně prospěšná společnost na ochranu dravých ptáků připravila ukázku dravců pro žáky
4.5.2017 v 10.40
   foto:

Výsledky zápisu ke školnímu vzdělávání

29.3.2017

Vážení rodiče a kolegové,
dnes jsem se dozvěděl smutnou zprávu, že náhle zemřela vychovatelka školní družiny paní Jana Grešlová.
V paní Grešlové ztratila škola zodpovědného a spolehlivého zaměstnance.

Kdo jste paní Grešlovou znal, věnujte ji, prosím, vzpomínku.

Mgr. Martin Kolský
ředitel školy
 

Matematická olympiáda - okresní kolo

Gratulace úspěšným řešitelům!

sběr papíru

v úterý 28.3.2017

dobře převázané balíky, pokud možno označené jménem, třídou a váhou balíku (prosíme, ne těžší než 15 kg -sběr nakládají žáci) odevzdávejte na rampě u ŠJ v době od 7,00 do 8,00 hod. a od 12,50 do 15,40 hod.

Odměněny budou tři nejlepší třídy každého stupně (800, 600 a 400 Kč) a 3 nejlepší sběrači na každém stupni (300, 200 a 100 Kč). A tradičně spousta dobrot.

Přehazovaná - úspěch v krajském kole

Blahopřeji žákyním 7. tříd ke 3. místu v krajském kole přehazované.

Mgr. Martin Kolský
ředitel školy

Olympiáda v Českém jazyce - okresní kolo

 

Pololetní vysvědčení

organizace posledního dne prvního pololetí:

1. stupeň: 1. - 3. hodina filmové představení v (Cinema City), vysvědčení se vydává 4. vyuč. hodinu
2. stupeň: 1. - 4. hodina vyučování podle rozvrhu, vysvědčení se vydává 5. hodinu

Dějepisná olympiáda - okresní kolo

Blahopřeji našim žákům, kteří se umístili na 3., 9. a 14. místě v okresním kole Dějepisné olympiády.

Mgr. Martin Kolský, ředitel školy

 

Zdravíme z lyžařského kurzu - počasí nám přeje

Lyžařský kurz Desná - Černá Říčka
 
Sraz k odjezdu na kurz je v sobotu 14. 1. 2017 v 8.40 hod.

K autobusu přineste veškeré dokumenty, které jsou nutné k účasti dítěte na kurzu a zálohu 1000 Kč na vleky. Začínáme až večeří, proto dejte dětem svačinu.

Předpokládaný návrat ke škole bude v sobotu 21. 1. 2017 kolem 15.30 hod.

Informace o středisku:
 
Vydávání vysvědčení
V úterý 31. 1. 2017 (vydávání vysvědčení) končí výuka následovně:
žáci 1. až 4. ročníku končí 4. vyučovací hodinu
žáci 5. až 9. ročníku končí 5. vyučovací hodinu
Vážení kolegové, rodiče a žáci,
 
Od 1. 1. 2017 platí vyhláška číslo 282/2016 Sb. ze dne 29. 8. 2016, tzv. „Pamlsková vyhláška“, která významným způsobem ovlivnila sortiment v našem kiosku. Snažíme se sehnat takové potraviny a nápoje, aby se mohl kiosek provozovat i nadále. Bohužel, sortiment, který by vyhlášce vyhovoval, je velice omezený. Předkládám několik fotografií a doufám, že výrobci na novou legislativu zareagují a svůj sortiment rozšíří.
Mgr. Martin Kolský, ředitel školy

 

Soutěž v pečení vánočního cukroví

Žáci prvního stupně (2.C, 3.A,B, 4.A) se v předvánočním čase zúčastnili soutěže „O nejlepší ústecké medvědí tlapky“, kterou pořádalo Kulturní středisko města Ústí nad Labem ve spolupráci s Ústeckým krajem. Úkolem žáků  a jejich rodičů bylo připravit vzorek deseti kousků cukroví. Vzorky hodnotila odborná porota v čele s hejtmanem ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem a primátorkou města Ústí nad Labem Ing. Věrou Nechybovou.

Vítězem v kategorii dětí se stal "náš" Tomášek Pícha ze 4. A. - GRATULUJEME!

Fotodokumentace z akce ZDE

Děkuji paní učitelce Mgr. Barboře Paterové za organizaci soutěže na naší škole.

Mgr. Martin Kolský, ředitel školy

Organizace vyučování – čtvrtek 22. 12. 2016

V průběhu dne shlédnou třídy výstavu „Historické osobnosti“ v tělocvičně školy a zúčastní se „scénického čtení“, které pro žáky připravila Mgr. Šárka Pešková společně se třídou 5.A.
Vyučování pro všechny třídy končí po 4. vyučovací hodině.
 
 
Nástup do školy – 3. 1. 2017

Předvánoční Praha

exkurze - 8.A a 8.B, 21.12.2016 - odjezd od školy v 7.30. Předpokládaný návrat kolem 16. hodiny

Vánoční výzdoba města

Žáci naší školy se zapojili do projektu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a ve spolupráci s dalšími školami vytvořili Betlém v atriu Magistrátu města Ústí nad Labem.
Naši žáci namalovali celkem tři postavy, a to Ježíška, Marii a holčičku s pejskem.

 

Máme i "svůj" vánoční strom v OC Fórum a svůj Betlém na výstavě v kostele

P1140058 (10)

Literární Ústí

Soutěž "Literární Ústí", které se mohli žáci zúčastnit v průběhu celého listopadu, má své vítěze:
1. místo - Jiří Kozma 7. C
2. místo - Filip Chýle 7. A
3. místo - Daniel Žižka 7. B
 
Vítězné práce:
Olympiáda v Čj
 
proběhla v týdnu od 21. 11. do 25. 11. a zúčastnili se žáci 8. a 9. tříd.
 

Primární prevence

5. - 8. třídy se zapojí do projektu primární prevence "Člověk = tvor závislý", jehož garantem je organizace "White light"
 

 

Soutěž o nejlepší ústecké tlapky (pracny)

Rodiče žáků 3. a 4. tříd se mohou zapojit do soutěže i prostřednictvím třídních učitelek těchto tříd
 

Vánoční sbírka

Naše škola pořádá již tradičně sbírku pro opuštěná zvířata.
Kdy: 1.12.-16.12.
Pro koho: Tlapka útulek- Řim u Řehlovic
 

Srdečně děkujeme

Městský obvod Střekov zve všechny děti na MIKULÁŠSKOU NADÍLKU

 

Pozvánka na konferenci „Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem“

Třídní rodičovské schůzky

se konají ve čtvrtek 10.11.

1. stupeň v 16.30, 2. stupeň v 17 hodin

Dopravní soutěž - úspěch našich žáků

Blahopřeji žákům 5.A Lukáši Hrubcovi a Matěji Kocourkovi za ocenění udělené Městskou policií Ústí nad Labem, za nejlepší výsledky v dopravní výchově pro školní rok 2015/2016.

ředitel školy

sběr papíru

v úterý 4.10.2016

dobře převázané balíky, pokud možno označené jménem, třídou a váhou balíku (prosíme, ne těžší než 15 kg -sběr nakládají žáci) odevzdávejte na rampě u ŠJ v době od 7,00 do 8,00 hod. a od 12,50 do 15,40 hod.

Odměněny budou tři nejlepší třídy každého stupně (800, 600 a 400 Kč) a 3 nejlepší sběrači na každém stupni (300, 200 a 100 Kč). A tradičně spousta dobrot.
NEJLEPŠÍ SBĚRAČ ZÍSKÁ NAVÍC SLOVNÍK AJ ( KNIHU + CD)!

 

 

1.