Základní škola a Mateřská škola

 

 Ústí nad Labem, Nová 1432/5,    příspěvková organizace

tel.sekretariát: 475 533 913,  724 293 007 tel. školní jídelna: 606 045 164 tel. školní družina: 724 176 874

Aktuality

 
Prosíme, posílejte nám své návrhy a připomínky!
Používejte opravdu jen ke psaní připomínek a návrhů pro naši práci.
Na omlouvání žáků využijte e-maily třídních učitelů nebo telefon.
Děkujeme!
2019/2020

Vážení rodiče,

sděluji, že z provozně ekonomických důvodů vyhlašuji na čtvrtek 31. 10. 2019 a pátek 1. 11. 2019 se souhlasem Magistrátu města Ústí nad Labem ředitelské volno.
(Nebude fungovat ani školní družina ani školní jídelna).

Ředitel školy

Nestlé pro zdraví dětí
 
 
ve dnech 17.9. pro 1. stupeň a 18.9. pro 2. stupeň
V obou dnech proběhne celkem 10 přednášek v pěti vyučovacích hodinách s dvěma lektory.
Program podporuje vzdělávání dětí v oblasti výživy a zdraví. Působí ve školách již od roku 2015. Na více než 900 školách oslovili téměř 100 000 žáků po celé republice. a
Program je pod záštitou MŠMT a Společnosti pro výživu.
 

Volba povolání

Akce pro vycházející žáky: SPOLEČNĚ NA TRHU PRÁCE – PREZENTAČNÍ FÓRUM OHK UL

Termín: 12. 9. 2019 (možnost i individuální návštěvy s rodiči -pro veřejnost do 16:00 hod.)
Místo konání: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem
(sály v přízemí administrativní budovy sídla OHK UL, včetně veřejného venkovního prostranství)
Charakter akce: prezentace SŠ a zaměstnavatelů s cílem spolupráce v oblasti odborného vzdělávání a aktivního zapojení firem do praktické výuky. Seznámení žáků 9. tříd základních škol, posledních ročníků středních škol a rodičů s provázaností učebních oborů s konkrétní poptávkou na trhu práce v okrese UL.
Opravné zkoušky
Termíny opravných zkoušek ve školním roce 2018/2019 z jednotlivých předmětů stanovuji takto:

MATEMATIKA I. st. středa 28. 8. 2019 od 9.00 hodin
MATEMATIKA II. st. středa 28. 8. 2019 od 9.00 hodin
ZEMĚPIS čtvrtek 29. 8. 2019 od 9.00 hodin
ANGLICKÝ JAZYK čtvrtek 29. 8. 2019 od 9.00 hodin

Neúčast na opravných zkouškách bude omluvena pouze na základě lékařského potvrzení.
 
2018/2019

Poslední zvonění

Školní výlety
čtvrtek 27.6 - všechny třídy

Rozlučka deváťáků

 ve středu 26.6. od 11 hodin v tělocvičně školy

Sportovní den
1. stupeň - v pondělí 24.6.
2. stupeň - v  úterý  25.6.
  

Celostátní finále soutěže chemiků

Velká gratulace k úspěchu naší žákyně
Soutěž PAMĚŤ A VZPOMÍNKY aneb Skutečný příběh, který mě zaujal,
zná své vítěze!
Ve třech věkových kategoriích (první stupeň ZŠ, druhý stupeň ZŠ a střední školy) bylo vyhodnoceno celkových 1024 příspěvků.
Úkolem mladých talentů bylo napsat skutečný příběh, který slyšeli vyprávět ze vzpomínek někoho z blízkých či známých.
Slavnostní předávání proběhlo v pátek 10. 5. 2018 na 25. Mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu v Praze v pavilonu Rosteme s knihou.
Vítězka kategorie pro 1.stupeň je žákyně naší školy !!!!!
Nelly Svobodová ze 3.A


Ze srdce gratulujeme :-)
Výstava Stopy totality
ve škole byla instalována výstava Stopy totality. Věnuje se tzv. malým dějinám - osobním příběhům poznamenaným nástupem komunismu v Československu.
Sběr papíru
 
 v úterý 18.6.2019
Dobře převázané balíky, pokud možno označené jménem, třídou a váhou (prosíme, ne těžší než 15 kg -sběr nakládají žáci) odevzdávejte na rampě u ŠJ v době od 7,00 do 8,00 hod. a od 12,50 do 15,40 hod.

Odměněny budou tři nejlepší třídy každého stupně (800, 600 a 400 Kč) a 3 nejlepší sběrači na každém stupni (300, 200 a 100 Kč). A také spousta dobrot :-)
Cyklistický kurz 2019
Sraz a nakládání kol bude v pondělí 27.5.2019 od 8.00 na dvoře školy. K odjezdu přineste požadované dokumenty.
Předpokládaný návrat v pátek 31.5.2019 po 16.00 hodině, upřesníme operativně.
Pro přepravu kol doporučujeme ochránit kolo proti poškození.

Začínáme až večeří, řízky s sebou :-)
Škola v přírodě Opárno
Žáci, kteří 20.5.  jeli do školy v přírodě jsou v pořádku na místě. Návrat v pátek 24.5. mezi 14:00 a 14:30.
Volby do Evropského parlamentu
V pátek 24.5.2019 z důvodu voleb ukončuji, výuku následovně:
Třídy 1. stupně (1. až 5. ročník) končí po čtvrté vyučovací hodině.
Třídy 2. stupně (6. až 9. ročník) končí po páté vyučovací hodině.
Důvodem je umístění volebních místností v prostorách školy.

Mgr. Martin Kolský, ředitel školy
Výjezdový výukový program
Ve středu 29. 5. a ve čtvrtek 30. 5. se žáci školy, v rámci Místního akčního plánu II, zúčastní výjezdního výukového programu.
1. až 3. ročník bude mít připraven program v Domě dětí a mládeže, 4. až 6. ročník v Severočeské knihovně a 7. až 9. ročník navštíví Univerzitu Jana Evengelisty Purkyně.
Žáci budou do těchto zařízení, a z nich, přepraveni speciálními autobusy.
Lidická hrušeň
V pondělí 10.6. proběhne beseda se žáky 9.B v rámci projektu Lidická hrušeň.
Tento projekt spolupořádá Úřad městského obvodu Střekov.
Pro zájemce uvádíme program, který bude probíhat od 14 hodin v parčíku na křižovatce ulic Varšavská/Žukovova:
14:00 zahájení moderátorem
14:03 státní hymna
14:05 proslovy (zástupci městského obvodu)
14:15 vysazení hrušně
14:30 proslovy (zástupci Občanského sdružení Lidice)
14:40 závěr
 
Smlouvy o patronství zvířete
Ve čtvrtek 16.5.2019 došlo k podpisu Smlouvy o patronství zvířete mezi naší školou a Zoologickou zahradou v Ústí nad Labem.
Na základě podpisu této smlouvy byl předán obnos ve výši 9 018,- Kč, který vybrali žáci jako příspěvek na chov žirafy Rotschildovy.
Děkuji žákům, učitelům a školnímu parlamentu za uspořádání této sbírky.

Mgr. Martin Kolský, ředitel školy

Exkurze - Terezín
Dne 15. 5. 2019 se 9. třídy zúčastní exkurze do Malé pevnosti Terezín.

Doprava: Vlak
Sraz: 7:30 hod. v Ústí nad Labem na hl. nádraží
Příjezd: 13:00 hod., Ústí nad Labem, hl. nádraží
Doprovod: Mgr. Petra Brožková, Mgr. Petra Krajdlová
Vážení rodiče,
Vážení rodiče, sděluji, že z provozních důvodů vyhlašuji na čtvrtek 9.5.2019 a pátek 10.5.2019 se souhlasem Magistrátu města Ústí nad Labem ředitelské volno. (Nebude fungovat ani školní družina ani školní jídelna)

ředitel školy
Když chceš, tak to dokážeš!
Hudební program zaměřený na prevenci rizikového chování
 
pro 2. stupeň: čtvrtek 17.4., od 10 do 11.30
Exkurze do Londýna
Ve dnech 5.- 9.6. se vypraví skupina žáků druhého stupně do Londýna.
Podrobnosti najdou účastníci zájezdu ZDE

 

Výsledky zápisu k základnímu vzdělávání

Třídní rodičovské schůzky
čtvrtek 11.4.
1. stupeň v 16.30, 2. stupeň v 17 hodin
Malý princ
V pátek 5. dubna navštíví žáci docházející do čtenářského klubu představení Malý princ v Činoherním studiu. Začátek představení v 18 hodin.

Workshop pro rodiče
Nabídka workshopu pro rodiče, který se zaměřuje na témata: Jak se dorozumět s učiteli, jak motivovat své dítě k učení, jak na domácí přípravu a zvládání emocí.

Stavíme ptačí budky

Škola (všechna čtyři oddělení školní družiny) se zapojila do soutěže pořádané firmou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. „Stavíme ptačí budky“.
Jeden svět

V úterý 2. 4. 2019 se  sedmé a osmé třídy zúčastní od 12 hod. školní projekce filmového festivalu dokumentárních filmů Jeden svět. Předpokládaný návrat do školy je ve 13:40 hod. Odpolední vyučování bude probíhat podle rozvrhu. 
Více o festivalu ZDE
Sběr papíru
 
 v úterý 26.3.2019
Dobře převázané balíky, pokud možno označené jménem, třídou a váhou (prosíme, ne těžší než 15 kg -sběr nakládají žáci) odevzdávejte na rampě u ŠJ v době od 7,00 do 8,00 hod. a od 12,50 do 15,40 hod.

Odměněny budou tři nejlepší třídy každého stupně (800, 600 a 400 Kč) a 3 nejlepší sběrači na každém stupni (300, 200 a 100 Kč). A tradičně spousta dobrot :-)

"Kdo byl před námi v lese"
3.A - 28.3.,    3.B - 27.3.
V programu se žáci seznámí s pobytovými značkami živočichů.
Ověří si náročnost stavby hnízda, zkusí poznávat stopy živočichů a zařadit je do ekosystémů.
Muzeum
4.A - 22.3.     4.B - 20.3.     4.C - 6.3.
"Zubr Emil v pravěku" - interaktivní dějepisný program zaměřený na období pravěku.
Žáci poznávají život pravěkých lovců, jejich rituály, dobové materiály a výrobky.

 

 

Recitační soutěž
školní kolo 1. stupně proběhne 5.3.2019, 3. vyučovací hodinu v aule školy, zúčastní se druhé až páté třídy.
 
 
2. stupeň - 5.3. - 5. vyučovací hodinu ve školní knihovně
 
Matematická olympiáda - okresní kolo
Velký úspěch zaznamenala Veronika Průšová (5.B) - zvítězila v OKRESNÍM KOLE MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY.
Gratulujeme!

 

Máme nejlepšího mladého chemika Ústeckého kraje
Jiří Kozma (9.B) zvítězil v krajském kole soutěže Mladý chemik ČR.
K tomuto krásnému výsledku moc gratulujeme. V celostátním kole ZLOM VAZ! Držíme palce :-)
Gratulujeme i Lukáši Chumovi (9.A) za 18. místo (ze 123 účastníků krajského kola).

 

Máme skvělé házenkářky
Dnes jsme se zúčastnili okresního kola házené základních škol
Po loňském úspěchu (1.místo) jsme obsadili místo druhé.
Všem děvčatům díky a gratulace!

 

Jdeme do divadla
Ve středu 13. února se žáci navštěvující čtenářský klub vydají na představení Čarodějův učeň do Činoherního studia.
 
Ovoce do škol
Ochutnávka exotického ovoce v rámci projektu Ovoce do škol - úterý 29. ledna

 

Zpráva z lyžařského kurzu
Vážení rodiče, sděluji, že po problémech spojených s dopravou ohledně sjízdnosti silnic jsou všichni žáci, kteří jeli na lyžařský kurz, v pořádku na místě.

ředitel školy

Divadelní představení
Ve středu 30. ledna se 8. a 9. třídy zúčastní divadelního představení
DON QUIJOTE DE LA mANCHA,
díky němuž se žáci blíže seznámí s dílem Miguela de Cervantes Saavedry a Jana Ámose Komenského.

 

Lyžařský kurz
 Odjezd na kurz je v sobotu 26.1.2019 v 8:45 (sraz před školou v 8:15 hod.). S sebou k autobusu přineste všechny požadované dokumenty (bezinfekčnost, potvrzení o stavu lyží a zdravotní způsobilost) a zálohu na vleky
Návrat z kurzu bude v sobotu 2.2.2019 cca v 16.00 hod. (přesný čas bude ještě upřesněn)

Link na webkameru střediska Černá Říčka ZDE
 
Vánoce na Kameňáku

Vánoční sbírka

 

Hravé Vánoce
Ve čtvrtek 20. 12. se třídy 6. A a 7. A zúčastní exkurze s názvem Hravé Vánoce s procházkou po Praze. Žáci se seznámí s vánočními zvyky a tradicemi. Součástí je také návštěva výstavy hraček a největších vánočních trhů na Staroměstském náměstí.
 
TOMÁŠ KUBEŠ: ZÁPADNÍ AFRIKA
Fotograf, novinář a cestovatel Tomáš Kubeš nás tentokrát provede západní Afrikou. Pan Kubeš k nám jezdí přednášet o svých cestách již spoustu let. Vypráví zajímavě a poutavě, a tak se už těšíme na jeho nevšední zážitky.
 
Naši mladí chemici zabodovali
Do letošního 7. ročníku soutěže "Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR" se zapojilo 12 žáků naší školy. 4 z nich byli vybráni do regionálního kola, které už tradičně pořádá SOŠTZ v Lovosicích.
Regionální semifinále proběhlo 6. prosince za účasti 123 soutěžících ze základních škol z celého kraje.
Čtveřice našich deváťáků ostudu neudělala :-).
 Lukáš Chum vybojoval 19. místo  a Jiří Kozma s 83 body obsadil nádherné 2. místo (o 2 body za vítězem).
Velká gratulace Jirko! Gratulace i Tobě, Lukáši!
Ale i Maruška Riegertová a Martin Andrle (oba v první polovině výsledkové listiny) si zaslouží pochvalu.
24.ledna proběhne v Lovosicích regionální finále, do kterého postupuje 32 nejúspěšnějších.
Budeme tedy Jirkovi a Lukášovi držet palce. Zlomte vaz!
Vánoční Praha
V pondělí 17. prosince se třídy 8. B a 6. B vydají na exkurzi do našeho hlavního města.
Čeká je komentovaná prohlídka nejvýznamnějších pražských památek a výstava hraček, kde se mj. seznámí s tradičními hračkami, které byly vyráběny v Krušnohoří.
Vážení rodiče,
 
obrátila se na nás Policie České Republiky s informací o zvýšeném počtu sražených chodců v Ústí nad Labem. Žáky opětně poučíme o bezpečném chování v dopravě. Ale obracím se i na Vás. Poučte, prosím, Vaše děti o tom samém. Zvlášť ve vztahu k místní situaci kolem Vašeho bydliště a o nutnosti používání podchodu před školou.
ředitel školy

Školou chodil Mikuláš

Adventní čas začíná
Žáci 1. stupně vyrobili originální ozdoby na stromeček. Ten dotváří atmosféru Vánoc na Střekově. Zároveň dodali i mnoho krásných výrobků do stánku, který návštěvníky trhů velmi zaujal.
Vážení rodiče a přátelé školy, rádi bychom Vám poděkovali za skvělou spolupráci a za výrobky, které všem udělaly nemalou radost. Děkujeme!
Vážení rodiče,
sděluji, že z provozně ekonomických důvodů vyhlašuji na čtvrtek 3.1.2019 a pátek 4.1.2018 se souhlasem Magistrátu města Ústí nad Labem ředitelské volno. (Nebude fungovat ani školní družina, ani školní jídelna).

ředitel školy
Literární soutěž
V neděli 28. 10. 2018 proběhl slavnostní ceremoniál, při kterém bylo starostkou MO Střekov předáno ocenění dvěma našim žákům za účast v literární soutěži s názvem „Jak se žilo za první republiky“. Práce Jiřího Kozmy (9.B) a Hany Kozmové (8.A) byly oceněny jako jedny z nejlepších.
Gratulujeme.

Gratulace k úspěchu
Blahopřejeme k postupu do krajského kola Logické olympiády.
Kvalifikovat se mezi nejlepší soutěžící celého kraje je velký úspěch!
 
Drumbeny
27.11. - pro 1. - 4. třídy
workshop zaměřený na hru na papírové bubny
„Odpoledne s integrovaným záchranným systémem“
8. třídy - úterý 20.11. v době odpoledního vyučování
Obsah akce: přednáška, prohlídka sanitky RZS, nácvik první pomoci.

 

Třídní rodičovské schůzky
čtvrtek 15.11.
1. stupeň v 16.30, 2. stupeň v 17 hodin
Vzdělávání 2018
XVIII. ročník přehlídky možností středoškolského vzdělávání (pro vycházející žáky 9. a 8. tříd)
8.11. v budově SOŠ, Stará 99
odjezd 12.15, návrat 13.15 (doprava zajištěna)
Exkurze třídy 8.A

Praha, Národní muzeum
Česko - slovenská/ Slovensko - česká výstava (lektorovaný program)
Datum: 8.11.
Sraz: 7: 35 hod. na hl. nádraží v Ústí nad Labem
Příjezd: 14:45 hod. na hl. nádraží v Ústí nad Labem

Stav životního prostředí nám není lhostejný
 
Projekt "Tonda Obal na cestách" - středa 7.11.
V průběhu dopoledne se zapojí všichni žáci školy

 

Slavíme 100 let od vzniku republiky

 

Významné výročí si žáci mj. připomněli výstavkou instalovanou na naší škole
Obrana se týká všech

pátek 26.10. - zapojí se 8. třídy

Divadelní představení

Žáci z 2. stupně navštíví 16. října 2018 od 9:00 hodin v Domě kultury naučně výchovné představení „Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej“, představení o etiketě a slušném chování. V hlavních rolích: Michaela Dolinová a Ladislav Ondřej. Mezi pěveckými hosty se objeví oblíbený Adam Mišík a Nelly Řehořová.

Pořádá MD agentura

 
 
 
Čtenářský klub

Čtenářský klub 2. stupně navštívil knižní bazar, který se konal rámci 22. ročníku Týdne knihoven v knihovně Muzea města Ústí nad Labem. Žáci přinesli knihy, s nimiž byli ochotni se rozloučit, a vyměnili je zde za nové čtivo pro sebe i své blízké.

Vážení rodiče,
do areálu školy začala ve zvýšené míře pronikat divoká prasata. Záležitost řeším s místním mysliveckým sdružením.

ředitel školy

Vážení rodiče,

sděluji, že z důvodu přerušení dodávky elektrického proudu vyhlašuji na čtvrtek 11.10.2018, se souhlasem Magistrátu města Ústí n. L., ředitelské volno.
(Nebude fungovat ani školní družina ani školní jídelna).

Ředitel školy

 
Sběr papíru
 
 v úterý 9.10.2018
Dobře převázané balíky, pokud možno označené jménem, třídou a váhou (prosíme, ne těžší než 15 kg -sběr nakládají žáci) odevzdávejte na rampě u ŠJ v době od 7,00 do 8,00 hod. a od 12,50 do 15,40 hod.

Odměněny budou tři nejlepší třídy každého stupně (800, 600 a 400 Kč) a 3 nejlepší sběrači na každém stupni (300, 200 a 100 Kč). A tradičně spousta dobrot :-)
 Happening 5*5*5*5
Třída 9. A se ve středu 3. října v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem zúčastní 8. ročníku akce nazvané
Happening 5*5*5*5... aneb knihovna vážně nevážně.
Žáci se během soutěže seznámí s jednotlivými odděleními knihovny, naučí se v nich orientovat a zdokonalí svou schopnost pracovat s informacemi.
 
Volby 5.10.2018
V pátek 5.10.2018 z důvodu voleb ukončuji, výuku následovně:
Třídy 1. stupně (1. až 5. ročník) končí po čtvrté vyučovací hodině.
Třídy 2. stupně (6. až 9. ročník) končí po páté vyučovací hodině.
Důvodem je umístění volebních místností v prostorách školy.

Mgr. Martin Kolský, ředitel školy
Zaniklý svět
Třída 7.A se v době odpoledního vyučování dne 2.10. zúčastní putování výstavy
„Zaniklý svět - Česko – Romské porozumění“.
Výstava s komentářem proběhne na Kostelním náměstí u OC Forum.
Přespolní běh
Dne 21.9.2018 jsme se zúčastnili soutěže v přespolním běhu s družstvem starších žáků a žákyň. Chlapci obsadili v těžké konkurenci pěkné 5. místo a děvčata přivezla pohár za krásné třetí místo.
Gratulujeme!
dlouhodobý program školské všeobecné primární prevence
Pro 6. a 8. třída ve středu 19.9. semináře:
6. tř. - Nástrahy internetu
8. tř. - Zdravý životní styl v dospívání

Semináře zajišťuje "HOP" - www.hraveoprevenci.cz

„BEZPEČNĚ ZPĚT DO ŠKOLY“

Žáci 5.A a 5.B se ve středu 26. 9. 2018 na Mírovém náměstí zúčastní preventivně-bezpečnostní akce „BEZPEČNĚ ZPĚT DO ŠKOLY“.
Od 11:00 žáci postupně absolvují na třech stanovištích teoretickou a praktickou ukázku první pomoci, simulaci nárazu ve vozidle, ukázku bezpečnostních prvků ve vozidle a ukázku policejní techniky.

Nábor mladých fotbalistů

Fotbalový oddíl TJ Svádov připravil pro žáky 2. a 3. tříd sportovní dopoledne spojené s náborem chlapců a děvčat do oddílu.
Akce proběhne v pátek 14.9. od 8:00 do 11:00. Žáky s pedagogickým doprovodem vyzvedne u školy autobus a po skončení akce odveze zpět ke škole.
Žáci mají mít s sebou sportovní oblečení, pitný režim je zajištěn.

Vážení rodiče,
sděluji Vám, že rekonstrukce na naší škole se blíží k závěru. Z tohoto důvodu může školní rok začít v normálním termínu, tj. v pondělí 3.9.2018.
Dále bych Vás rád seznámil se stanoviskem Odboru investic a územního plánování Magistrátu města Ústí nad Labem k rekonstrukci podchodu před naší školou. Stanovisko uvádím v plném znění.

 

S přáním úspěšného školního roku pro Vaše děti
Mgr. Martin Kolský, ředitel školy

 

Konec roku 2017/2018

Deváté třídy se loučí

27.6. od 11 hodin rozlučkový program v tělocvičně školy a 29.6. (Poslední zvonění)

Školní výlety

ve čtvrtek 28.6

Sportovní den

1.stupeň - 25.6., 2. stupeň - 26.6.

  

 

 

1.